Recerca

Com afecta la manipulació en vida real als fàrmacs proteics? Investigadors de l’Hospital Clínic participen en el projecte internacional RealHOPE, finançat pel IMI (Innovative Medicines Initiative ) i EFPIA

L’objectiu del projecte és conèixer els factors crítics que desestabilitzen els fàrmacs proteics durant la seva manipulació als hospitals i domicilis dels pacients. 

Estructura d'un medicament proteic, la insulina.[Wikimedia Commons]

Les proteïnes es poden veure afectades per l'exposició a la calor, la llum solar o l’agitació. No obstant això, es desconeix fins a quin punt el transport i la manipulació en la vida real poden afectar la integritat d’aquestes molècules. RealHOPE té com a objectiu identificar i simular els efectes dels diferents factors que poden desestabilitzar als medicaments proteics. Els resultats d’aquest projecte ajudaran al desenvolupament de fàrmacs proteics més robusts amb un millor perfil de seguretat pels pacients.

Els medicaments proteics tenen el potencial de curar malalties, fins ara incurables, i salvar vides. Però, per la seva estructura complexa, són molècules sensibles, que requereixen d’una manipulació acurada per preservar l’activitat. Avui dia, durant la producció i el lliurament a les farmàcies ja es té cura d’assegurar les condicions òptimes, com per exemple, la temperatura. No obstant això, no hi ha gairebé dades sobre el transport i manipulació posteriors. Per exemple, el fet de no saber com reaccionen els compostos quan són sacsejats dins d’un tub neumàtic  o quan s’exposen a la llum solar sobre una taula al domicili del pacient, pot provocar el descartament de fàrmacs completament funcionals, o bé l’administració de medicaments  amb manca d’eficiència.

RealHOPE reuneix empreses farmacèutiques, empreses de logística, farmàcies de centres hospitalaris i una organització de pacients que, junt amb desenvolupadors d’aplicacions i investigadors acadèmics de diferents camps, estudiaran amb profunditat tota la cadena de vida d’un fàrmac proteic.

L’equip de Carme López Cabezas, del Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic, forma part del consorci i participarà en tres dels cinc work packages. “Durant la primera fase del projecte participarem junt amb altres actors, en les entrevistes que serviran per entendre millor  les condicions reals d’us dels fàrmacs als centres sanitaris, com ara la distribució a plantes al domicili del pacient, o bé la reconstitució i dilució a la farmàcia”, explica la investigadora. “No obstant això, el nostre principal objectiu serà el desenvolupament de tècniques que millorin la manipulació dels fàrmacs proteics a l’hospital, i al servei de farmàcia en particular. Entre d’altres, compararem la preparació manual dels compostos amb el procés robotitzat, que permet controlar millor les condicions”.

Aquests coneixements s’utilitzaran per dissenyar nous protocols d’estabilitat per al desenvolupament futur de noves formulacions de fàrmacs proteics. Les dades recollides i les entrevistes realitzades constituiran la base per al desenvolupament de materials didàctics dirigits a diferents grups d’interès: farmacèutics de l’hospital, infermeres, pacients i cuidadors.