“Consum de sal, salut i malaltia”, tema de la 11ª conferència de Fòrum Salut Clínic

Fa ja uns 100 anys es va suggerir que l'excessiu consum de sal era responsable de l'augment de les xifres de pressió arterial d'alguns individus. Des de llavors, gran nombre d'estudis epidemiològics, experimentals i clínics han donat suport a les primeres observacions i corroborat la relació entre el consum de sal i la hipertensió arterial. En base aquest tema, el passat dijous 16 de desembre, el Dr. Antonio Coca, Director de l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona, va impartir la 11ª conferència de Fòrum Salut Clínic titulada “Consum de sal, salut i malaltia”.

L'excessiu consum de sal s'ha associat també a altres malalties del tipus de la osteoporosis, el càncer digestiu i la malaltia cardiovascular, encara que és en aquesta última on l'evidència més robusta. Estudis que han inclòs a més de 47.000 individus corroboren una relació directa entre les xifres de pressió arterial i l'eliminació de sodi per l'orina, com a expressió de la quantitat de sodi ingerit en la dieta. Aquesta conclusió és vàlida tant per a les poblacions subdesenvolupades com para aquelles pertanyents a països desenvolupats i per a tots els grups d'edat.

_dsc5587_blocDades epidemiològiques recents mostren amb claredat una relació lineal directa entre el consum de sal poblacional i la malaltia cardiovascular, particularment amb la incidència de malaltia cerebrovascular. Per totes aquestes raons la reducció moderada de la ingesta de sal és una mesura necessària tant per prevenir la malaltia cardiovascular com para el seu tractament. Independentment de la seva prescripció com a mesura inicial o aïllada, la restricció salina ha d'acompanyar al tractament farmacològic de la hipertensió arterial, doncs permet una disminució tant de les dosis com del nombre de medicaments necessaris per al correcte control de pressió arterial.

En general, la restricció salina potència l'eficàcia dels medicaments antihipertensius i pot disminuir la incidència dels seus efectes secundaris, tals com la pèrdua de potassi induïda pels *diürètics. A més, alguns pacients controlats amb tractament farmacològic podran abandonar la farmacoteràpia activa si són capaces de complir una restricció moderada de sal la ingesta de la qual se situï entre els 5 i 6 g/dia de sal. Els pacients poden aconseguir una bona restricció salina si són capaces de disminuir la ingesta d'aliments rics en sal (saladures, embotits, conserves, aliments precuinats) i de no utilitzar la sal en la preparació i cocció dels aliments, només utilitzant el saler en la taula per a la condimentació final de l'aliment.

Al finalitzar l’explicació del Dr. Coca, i després del torn de preguntes per part dels assistents, es va anunciar la propera conferència del Fòrum Salut Clínic, el 27 de gener del 2011, que portarà per títol “Quan un problema de memòria ens ha de preocupar?”