Recerca

Descobreixen un nou mecanisme de regulació de STARD1 en la malaltia Niemann-Pick tipus C (NPC)

Investigadors del grup Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i l'esteatohepatitis han revelat un nou paper de la ceramidasa àcida (ACDasa, per les sigles en anglès) en models experimentals i en pacients amb NPC a través de la regulació de STARD1 i el seu impacte en la funció mitocondrial.

L'estudi s'ha publicat a la revista Redox Biology. L'ha dirigit Carmen Garcia-Ruiz i les primeres autores són Sandra Torres i Estel Solsona-Villarrasa. A la imatge al costat de José C. Fernandez-Checa, cap del grup de recerca.

La malaltia lisosomal de Niemann-Pick tipus C es caracteritza per l'acumulació de colesterol i esfingolípids en els lisosomes de diversos teixits, fonamentalment cervell i fetge, la qual cosa provoca un deteriorament neurològic i disfunció hepàtica.

Al costat de l'alteració lisosomal, els investigadors desvelen també una acumulació de colesterol a la mitocòndries dels teixits afectats dels ratolins NPC1 - / - com a model de la malaltia i en fibroblasts de pacients amb NPC. Aquesta acumulació es deu a una inducció de la proteïna STARD1, responsable de transport de colesterol a la membrana mitocondrial interna. La inducció de STARD1 s'acompanya d'una menor expressió d'ACDasa tant en els models experimentals com en els fibroblasts dels pacients.

La sobreexpressió d'ACDasa en els fibroblasts de NPC reprimeix l'expressió de STARD1 i normalitza el nivell de colesterol mitocondrial, la qual cosa incideix en la recuperació de la funció mitocondrial i l'atenuació de l'estrès oxidatiu. Aquests estudis per tant suggereixen que la repressió de STARD1 i la conseqüent disminució del colesterol mitocondrial són de rellevància en la fisiopatologia de NPC i identifiquen a l'ACDasa com una nova diana terapèutica en la malaltia de NPC.

Article de referència:

 Acid ceramidase improves mitochondrial function and oxidative stress in Niemann-Pick type C disease by repressing STARD1 expression and mitochondrial cholesterol accumulation.

 Torres S, Solsona-Vilarrasa E, Nuñez S, Matias N, Insausti-Urkia N, Castro F, Casasempere M, Fabrias G, Casas J, Enrich C, Fernandez-Checa JC, Garcia-Ruiz C. Redox Biology 2021