Recerca

Descobreixen un nou mecanisme responsable de la migranya

Investigadors de l’IDIBAPS i de la Universitat de Barcelona han participat en un estudi publicat a la revista Neuron en el que han identificat un nou mecanisme molecular relacionat amb la migranya. En concret, han identificat com una mutació provoca una disfunció d'unes proteïnes que augmenten l’activitat neuronal i indueixen el dolor migranyós. 

En l’estudi coordinat per Guillaume Sandoz, investigador del Centre Nacional de Recerca de França (CNRS) i de la Universitat de Niça, hi han participat Xavier Gasull, professor de la Universitat de Barcelona, i Alba Andrés-Bilbé, ambdós del grup de recerca en Neurofisiologia de l’IDIBAPS i de l’Institut de Neurociències de la UB (UBNeuro).

La migranya és un trastorn neurològic que afecta el 15% de la població i té component genètic, ambiental i hormonal. Es caracteritza per episodis recurrents i severs de mal de cap. El dolor, d’intensitat variable, s’inicia en un o altre costat del cap i pot anar acompanyat de nàusees, vòmits i fotofòbia. Es distingeix entre migranya amb aura (20%), quan al mal de cap el precedeixen símptomes neurològics transitoris que acostumen a ser visuals, i migranya sense aura (80%). “Tot i l'elevada prevalença d'aquest tipus de cefalea, encara desconeixem la majoria de les causes genètiques i dels mecanismes fisiopatologics implicats, la qual cosa dificulta trobar tractaments eficaços”, assenyala Xavier Gasull.

Estudis previs han demostrat que els episodis de migranya estan relacionats amb una major excitabilitat elèctrica de les neurones sensorials. L’activitat elèctrica està controlada per unes proteïnes denominades canals iònics que s’encarreguen de facilitar o inhibir l’activació de les neurones. En aquest cas concret, es tracta dels canals TRESK i TREK, que es troben a les neurones sensorials i frenen l'activació neuronal excessiva.

Els investigadors han demostrat que una mutació en el gen que codifica per TRESK dona lloc a una proteïna disfuncional, que fa que el canal no funcioni de forma correcta per a disminuir l’activitat elèctrica. Però a més, s’origina una nova proteïna que afecta la funció d'altres canals iònics com TREK1. “Paradoxalment, s'havien descrit altres mutacions que també eliminaven la proteïna TRESK però no provocaven migranya. Aquí hem trobat que es necessària la combinació dels dos factors per a que hi hagi una major activació elèctrica de les neurones sensorials, que provoca el dolor característic de la migranya”, explica Xavier Gasull.

Tot i que estudis previs ja havien identificat el caràcter hereditari de la migranya, no es coneixia amb detall el mecanisme que provocava aquest tipus de migranya amb aura. Aquest estudi obre una nova via per a la recerca en nous tractaments per a la migranya. D’altra banda, els investigadors descriuen un nou mecanisme pel qual una mutació té la capacitat de crear dues proteïnes disfuncionals, en comptes de només una, cosa que pot donar-se en altres malalties de tipus genètic i que caldrà explorar.

Referència de l’article:

Migraine-Associated TRESK Mutations Increase Neuronal Excitability through Alternative Translation Initiation and Inhibition of TREK.

Royal P, Andres-Bilbe A, Ávalos Prado P, Verkest C, Wdziekonski B, Schaub S, Baron A, Lesage F, Gasull X, Levitz J, Sandoz G.

Neuron. 2019 Jan 16;101(2):232-245.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2018.11.039.