Recerca

Descriuen el mapa d'alteracions genètiques en les anomalies congènites del ronyó i el tracte urinari

Investigadors de l'Hospital Clínic - IDIBAPS han participat en un estudi, publicat a la revista Nature Genetics, que estableix un mapa complet de les alteracions genètiques que provoquen els anomalies congènites de ronyó i del tracte urinari. En l'estudi, coordinat per la Universitat de Columbia de Nova York, han participat el Dr. Josep M. Campistol, director general i nefròleg de l'Hospital Clínic i investigador de l'IDIBAPS, i la Dra. Lida Rodas, nefròloga del Clínic.

Les anomalies congènites del ronyó i el tracte urinari (CAKUT, per les sigles en anglès) són un conjunt de malformacions renals estructurals que provoquen un creixement, diferenciació i connectivitat anormal entre els diferents òrgans i teixits que formen el sistema urinari. Són la principal causa de malaltia renal terminal que requereix diàlisi o trasplantament en l'edat infantil. "Tot i la gravetat de la malaltia i el seu impacte en la mortalitat i la morbiditat, la seva base molecular no es coneix amb detall, de manera que no hi ha estratègies diagnòstiques ni terapèutiques eficaces per al seu abordatge", explica Lida Rodas, coautora de l'estudi .

L'objectiu de l'estudi publicat a Nature Genetics ha estat tipificar quin tipus d'alteracions genètiques causen les malformacions en el ronyó i el tracte urinari en nens i adults joves. Per a això s'han utilitzat mostres de 2.824 pacients i 21.498 persones sanes. El focus de l'anàlisi ha estat el cromosoma 16.

L'anàlisi de les variants genòmiques de CAKUT ha revelat una estructura arquitectònica del genoma característica dels pacients amb aquestes malformacions i els investigadors han trobat gens que són responsables de diverses anomalies en el tracte urinari. Han vist que els pacients tenen una càrrega significativa de variacions en el nombre de còpies acompanyada de diversos desordres genètics respecte a les persones sanes.

"El primer pas ha estat la descripció de les malformacions i de les alteracions genètiques responsables de les anomalies congènites del ronyó i el tracte urinari que provoquen la insuficiència renal" explica Josep M. Campistol. "Ara s'han de buscar dianes terapèutiques potencials que permetin el desenvolupament de tractaments per alentir la progressió de la malaltia i de les afectacions associades a nivell neurocognitiu i cardíac, a més de considerar en un futur estratègies de modificació genètica", conclou.

Referència de l'estudi:

The copy number variation landscape of congenital anomalies of the kidney and urinary tract.

Verbitsky M, Westland R, Perez A, Kiryluk K, Liu Q, Krithivasan P, Mitrotti A, Fasel DA, Batourina E, Sampson MG, Bodria M, Werth M, Kao C, Martino J, Capone VP, Vivante A, Shril S, Kil BH, Marasà M, Zhang JY, Na YJ, Lim TY, Ahram D, Weng PL, Heinzen EL, Carrea A, Piaggio G, Gesualdo L, Manca V, Masnata G, Gigante M, Cusi D, Izzi C, Scolari F, van Wijk JAE, Saraga M, Santoro D, Conti G, Zamboli P, White H, Drozdz D, Zachwieja K, Miklaszewska M, Tkaczyk M, Tomczyk D, Krakowska A, Sikora P, Jarmoliński T, Borszewska-Kornacka MK, Pawluch R, Szczepanska M, Adamczyk P, Mizerska-Wasiak M, Krzemien G, Szmigielska A, Zaniew M, Dobson MG, Darlow JM, Puri P, Barton DE, Furth SL, Warady BA, Gucev Z, Lozanovski VJ, Tasic V, Pisani I, Allegri L, Rodas LM, Campistol JM, Jeanpierre C, Alam S, Casale P, Wong CS, Lin F, Miranda DM, Oliveira EA, Simões-E-Silva AC, Barasch JM, Levy B, Wu N, Hildebrandt F, Ghiggeri GM, Latos-Bielenska A, Materna-Kiryluk A, Zhang F, Hakonarson H, Papaioannou VE, Mendelsohn CL, Gharavi AG, Sanna-Cherchi S.

Nat Genet. 2019 Jan;51(1):117-127. doi: 10.1038/s41588-018-0281-y.