Recerca

Descriuen el protocol per obtenir cèl·lules estrellades hepàtiques a partir de cèl·lules mare

Investigadors de l'IDIBAPS publiquen a Nature protocols el procés de diferenciació específic de cèl·lules mare pluripotents induïdes humanes (iPSCs) a cèl·lules estrellades hepàtiques (iPSC-HSCs).

Pau Sancho-Bru, Raquel Martínez García de la Torre i Julia Vallverdú

Les cèl·lules estrellades hepàtiques (HSC) són cèl·lules hepàtiques no parenquimals responsables del manteniment de l'homeòstasi de la matriu extracel·lular del fetge.

Quan es produeix dany al fetge, una de les respostes que s'observa és l'activació i diferenciació de les HSC. Aquestes cèl·lules coordinen la resposta al dany que consisteix en crear dipòsits rics en col·lagen a la matriu extracel·lular per mantenir la integritat del teixit. De vegades es produeix una acumulació excessiva de col·lagen, la qual cosa provoca la fibrosi del teixit hepàtic. Aquest fenomen és el que succeeix en les malalties hepàtiques cròniques.

La manca de fonts fiables de cèl·lules estrellades hepàtiques ha limitat al llarg d'aquests anys el desenvolupament de sistemes complexos in vitro per modelar malalties i toxicitat hepàtica.

Un equip d'investigadors de l'IDIBAPS ha descrit a Nature Protocols el procés de diferenciació específic de cèl·lules mare pluripotents induïdes humanes (iPSCs) a cèl·lules estrellades hepàtiques (iPSC-HSCs). L'estudi ha estat encapçalat per Julia Vallverdú i Raquel Martínez García de la Torre, del grup de recerca Plasticitat i reparació tissular en malalties hepàtiques, que dirigeix Pau Sancho-Bru.

El protocol es basa en l'addició de diversos factors de creixement importants per al desenvolupament del fetge de forma seqüencial durant 12 dies. Les iPSC-HSC presenten característiques fenotípiques i funcionals de les HSC primàries i poden expandir-se o congelar i utilitzar-se per realitzar estudis in vitro d'alt rendiment.

Aquest protocol de diferenciació permet la generació de cèl·lules similars a les HSC per a estudis de modelatge in vitro i de cribratge de fàrmacs, obrint les portes a possibles estudis de fibrogènesi, inflamació i toxicitat, sota un dany agut i crònic. A més, es poden co-conrear en 3D, permetent la generació de sistemes complexos in vitro, possibilitant l'estudi de malalties hepàtiques de forma més personalitzada.
 


Referència de l'article:

Directed differentiation of human induced pluripotent stem cells to hepatic stellate cells 
Julia Vallverdú, Raquel A Martínez García de la Torre, Inge Mannaerts, Stefaan Verhulst, Ayla Smout, Mar Coll, Silvia Ariño, Teresa Rubio-Tomás, Beatriz Aguilar-Bravo, Celia Martínez-Sánchez, Delia Blaya, Catherine M Verfaillie, Leo A van Grunsven, Pau Sancho-Bru.
Nat Protoc. 2021 Apr 16. doi: 10.1038/s41596-021-00509-1