Clínic Barcelona
Recerca

Descriuen els principals factors de risc de les formes greus de COVID-19

Els paràmetres amb una major capacitat de predicció d'ingrés a la UCI i de mortalitat per COVID-19 van ser l'edat, el sexe masculí i la febre, seguits de la dispnea (dificultat per respirar), baixa saturació d'oxigen, alteracions en l'auscultació i les malalties cardíaques o autoimmunes, la diabetis o la hipertensió.

Variables principals de la població estudiada

Llegeix més sobre: