Recerca

Desxifren un mecanisme que fa que la inflamació persisteixi en artritis reumatoide

Investigadors de l'Hospital Clínic - IDIBAPS han participat en un estudi publicat a The Journal of Clinical Investigation en què es revela un nou mecanisme molecular que fa que la inflamació persisteixi en malalties com l'artritis reumatoide.

Els resultats demostren que un factor de transcripció anomenat Fra-1 és el responsable que els macròfags, cèl·lules del sistema immune involucrades en diversos processos que permeten mantenir l'equilibri de l'organisme, adquireixin un paper proinflamatori i no resolguin el problema.

En aquest estudi ha participat Juan D. Cañete, consultor sènior del Servei de Reumatologia del Clínic i investigador del grup de recerca Artropaties inflamatòries de l'IDIBAPS.

Els macròfags són unes cèl·lules del sistema immune que participen en diversos processos, com les respostes immunes i inflamatòries. Per a això, els macròfags adapten la seva resposta als diferents estímuls i factors del microambient i generen una àmplia varietat de molècules per exercir el seu paper. "A més de la seva habilitat per iniciar respostes del sistema immunitari i eliminar patògens, els macròfags també secreten molècules que activen vies de senyalització per a la reparació i regeneració de teixits", explica Juan D. Cañete, coautor de l'estudi.

En les fases agudes o cròniques de les malalties inflamatòries cròniques, com l'artritis, els macròfags proinflamatoris contribueixen a la inflamació local i sistèmica i provoquen la destrucció d'os i cartílag a través de l'activació dels osteoclasts, un tipus de cèl·lules que degraden, reabsorbeixen i remodelen ossos.

Els macròfags també inicien i promouen de manera efectiva la resolució de la inflamació. Aquest paper dual dels macròfags requereix un mecanisme que reprogrami la seva funció en resposta a estímuls determinats. En el procés estan involucrats diferents factors de transcripció, factors reguladors i diverses proteïnes.

Mitjançant models animals d'artritis reumatoide, els investigadors han demostrat que el factor de transcripció Fra-1 és un dels principals reguladors de la funció dels macròfags en l'artritis. Fra-1 inhibeix l'activitat de l'enzim arginasa, que té un paper fonamental per a la resolució de la inflamació, i provoca una major severitat de la malaltia. Aquests resultats observats en models animals d'artritis, també s'han confirmat en teixit sinovial de pacients amb artritis reumatoide.

"Es tracta d'un treball que demostra els mecanismes moleculars que permeten que els macròfags proinflamatoris persisteixin en l'artritis", assenyala Juan D. Cañete. “La inhibició de Fra-1, però també l'augment de l'activitat enzimàtica a través de la suplementació de L-arginina, pot aportar una oportunitat terapèutica d'induir la resolució de la inflamació en artritis impulsant la transició dels macròfags des d'un perfil proinflamatori a un perfil que resolgui la inflamació", conclou.

Referència de l'estudi:

Transcription factor Fra-1 targets arginase-1 to enhance macrophage-mediated inflammation in arthritis.
Hannemann N, Cao S, Eriksson D, Schnelzer A, Jordan J, Eberhardt M, Schleicher U, Rech J, Ramming A, Uebe S, Ekici A, Cañete JD, Chen X, Bäuerle T, Vera J, Bogdan C, Schett G, Bozec A.
J Clin Invest. 2019 Apr 16;130:2669-2684. doi: 10.1172/JCI96832.