Clínic Barcelona

Com es mesura el dolor?

El dolor està associat a les emocions. Això ho converteix en una sensació subjectiva i molt difícil de mesurar. Avui dia hi ha eines, com escales i q1

Clínic Barcelona

En una lesió, quan s'ha d'aplicar fred i quan calor?

Malgrat que sol ser una de les primeres mesures preses davant una lesió, l'elecció sobre si aplicar calor o fred continua plantejant dubtes. El fisio1