Institucional

Dia Mundial de la Higiene de Mans: Segons que salven vides

El Clínic se suma al Dia Mundial de la Higiene de Mans, impulsat per la Organització Mundial de la Salut (OMS), i que se celebra cada any el 5 de maig. Aquest any el lema de la campanya és “Segons que salven vides: renta't les mans”, que remarca la importància de fer una bona higiene de mans durant el temps necessari.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest que la higiene de mans és una de les maneres més eficaces de prevenir la propagació de malalties i una mesura de salut pública amb un índex de cost-efectivitat molt favorable. “Una bona higiene de mans ofereix protecció enfront moltes malalties. És el fonament d’una atenció sanitària més segura i de qualitat”, assenyalen els professionals del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia del Clínic.

En aquest vídeo la Isabel Fortes, infermera del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, ens explica com fer la higiene de mans de forma correcta:

Els cinc moments per a la higiene de mans

La campanya liderada per l’OMS fa una crida als professionals i centres sanitaris per aconseguir una actuació eficaç en higiene de mans en el punt d'atenció. Aquest espai reuneix tres elements: el pacient, el treballador sanitari i l’atenció o tractament que implica el contacte amb el pacient o el seu entorn.

Per prevenir eficaçment la transmissió de microorganismes en el decurs del procés assistencial, la higiene de mans s’ha de fer en el moment oportú (els cinc moments específics), de la manera més eficaç (mitjançant la tècnica adequada) i amb productes fàcilment accessibles al lloc on es presta l’assistència.

El Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia ha fet una adaptació del pòster dels 5 moments per a la higiene de mans de l’OMS, 5 moments per evitar la transmissió. La higiene de mans en els moments 1 i 2 se centra en la protecció del pacients. Els moments 3, 4 i 5 permeten protegir els professionals i l’entorn assistencial.

Podeu trobar informació sobre el Dia Mundial de la Higiene de Mans i sobre la higiene de mans en general a través de diferents organismes:

Es pot donar suport a la campanya de l’OMS a través de les xarxes socials amb les etiquetes #HandHygiene, #CleanYourHands, #InfectionPrevention.