Documentant la teràpia cel·lular com a futura alternativa terapèutica

La teràpia cel·lular constitueix una de les alternatives terapèutiques del futur i té com a objectiu restaurar la funció d'òrgans i teixits danyats com a conseqüència de lesions traumàtiques o malalties degeneratives cròniques. Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta teràpia, el Dr. Josep M. Canals, de l’equip IDIBAPS en Biologia cel·lular de processos patològics i Professor de la Facultat de Medicina de la UB, ha ideat i dirigit el vídeo divulgatiu “Teràpia Cel·lular, la medicina del futur”. El documental, de 23 minuts de durada, ha estat produït per el Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i coordinat per la Red de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III. Aquesta Xarxa Transversal de Teràpia Cel·lular forma part de les Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) del Instituto de Salud Carlos III i té com a un dels seus objectius la difusió i l’intercanvi de coneixements i avenços en aquest camp.

La pràctica totalitat dels medicaments disponibles avui per a la reparació de teixits destruïts o danyats consisteixen en fàrmacs tradicionals que ajuden a alleujar els símptomes, però que no constitueixen una reparació definitiva del teixit danyat. D'altra banda, avui s'entreveu la possibilitat de trobar una forma de restituir els processos biològics que han resultat danyats en el curs de la malaltia, mitjançant l'aportació de precursors cel·lulars sans o l’aplicació dels factors produïts normalment per aquestes cèl·lules. Les patologies a les que es pot dirigir la teràpia cel·lular són molt variades: disfuncions hormonals com la diabetis o el dèficit d'hormona del creixement, malalties neurodegeneratives com el Parkinson o el Huntington, lesions cardiocirculatòries com l'infart de miocardi o la isquèmia vascular perifèrica, lesions musculoesquelètiques, articulars o òssies.

En el documental, el biòleg-reporter Pere Renom fa un recorregut per diferents laboratoris espanyols a fi de conèixer una mica més aquest tipus de teràpia i difondre la tasca dels diferents investigadors que treballen en aquest camp. Entre d’altres, Renom visitarà al Dr. Javier García-Sancho, catedràtic de la Universitat de Valladolid i coordinador de la Red Española de Terapia Celular; al Dr. Enric Carreras, de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’equip IDIBAPS en Trasplantament de progenitors hematopoètics, expert en teràpia cel·lular aplicada a les leucèmies; al Dr. Josep M. Canals, que parlarà sobre les cèl·lules mare, i a la Dra. Anna Veiga, directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), que resoldrà alguns dubtes sobre les cèl·lules mare embrionàries i la clonació terapèutica. També es posa de manifest el tema de les malalties neurodegeneratives i el seu possible tractament, aixi com alguns aspectes de la legislació espanyola sobre teràpia cel·lular. El documental, presentat a la Facultat de Medicina de la UB amb motiu de la mostra de documentals i la taula rodona d’experts sobre Medicina Regenerativa celebrada durant la passada Setmana de la Ciència 2009, s’adreça als alumnes de secundària, universitaris i públic en general.

El vídeo ha estat realitzat gracies al suport econòmic de la Red de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III, el Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Docència i Convergència Europea de la Universitat de Barcelona. Per a més informació o per a sol·licitar copies del vídeo per a fins docents podeu contactar amb el Dr. Josep M. Canals.