El Clínic, acreditat "Centre of Integrated Oncology & Paliative Care" al congrés ESMO 2014

La Unitat de Suport i Cures Pal·liatives en Càncer, coordinada pel Dr. Albert Tuca i adscrita al servei d'Oncologia Mèdica del Clínic que lidera el Dr. Aleix Prat, ha rebut l'acreditació "Centre of Integrated Oncology & Palliative Care" en el transcurs de l'ESMO 2014, congrés organitzat per la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. L'Hospital Clínic de Barcelona és un dels dos centres espanyols en rebre aquest prestigiós títol, juntament amb el servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid, entre 13 centres més d'arreu del món. En nom del Clínic va recollir l'acreditació el Dr. Pere Gascón, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors i anterior cap del servei d'Oncologia.

L'ESMO atorga aquest reconeixement, que té una validesa de tres anys, als centres que han assolit un alt nivell d'integració de l'oncologia mèdica i les cures pal·liatives. Per al Clínic, en paraules del Dr. Prat, "aquesta acreditació és un pas molt important pel Servei d'Oncologia Mèdica, per seguir millorant l'atenció al pacient oncològic i per seguir posicionant-nos entre els centres europeus de referència".

El programa de Centres Designats és una iniciativa a nivell mundial iniciada pel professor Nathan Cherny, ex president del Grup de Treball de Cures Pal·liatives de l'ESMO, per a proporcionar incentius i un model estructurat que permeti als centres desenvolupar programes integrats en oncologia i cures pal·liatives. L'acreditació ESMO certifica que el centre ha assumit "compromisos filosòfics i d'infraestructura per complir amb els desafiaments físics i psicològics dels pacientes amb càncers avançats i les famílies", en paraules del professor Cherny. La designació també implica que el centre no tant sols ofereix un servei clínic sino que també porta a terme projectes de recerca, així com programes de formació dels seus professionals en les habilitats bàsiques per a la prestació de les cures pal·liatives als pacients amb càncer.

La Unitat de Suport i Cures Pal·liatives en Càncer del Clínic

La Unitat de Suport i Cures Pal·liatives del servei d'Oncologia Mèdica del Clínic treballa, segons explica el Dr. Tuca, "per assegurar un tractament integral de suport i pal·liació als malalts amb càncer atesos al centre, des del diagnòstic fins al final de la vida en aquells casos de malaltia irreversible." El tractament de suport integral es centra en les necessitats essencials del malalt des d’un punt de vista multidimensional. Per a aquesta atenció s’ha format un equip assistencial interdisciplinari focalitzat en l’atenció de les complicacions mèdiques oncològiques, el tractament simptomàtic, el suport psicosocial i les cures de la situació de final de vida.  La Unitat dóna assistència en consultes externes, consultes hospitalàries de cures pal·liatives, hospitalització oncològica, atenció continuada, equip d’atenció domiciliària i atenció telefònica permanent (aquest últim servei, actualment en implementació).

Entre les línies de desenvolupament futur de la Unitat es troben, a més de consolidar l'equip assistencial interdisciplinari, revisar i establir nous protocols assistencials en aquest camp, desenvolupar l’atenció permanent telefònica, potenciar i avaluar les intervencions de l’equip d’atenció domiciliària, optimitzar la coordinació entre nivells assistencials, mantenir la formació continua dels professionals de l’equip de suport i atenció pal·liativa, participar i potenciar les activitats docents externes (actualment des del Clínic es coordina l’assignatura  d'“Ètica al final de la vida” del Màster Universitari d’Atenció a la Cronicitat i Cures pal·liatives de la Universitat de Vic-Universitat de Barcelona), i consolidar les línies de recerca observacional i clínica com són la complexitat pal·liativa en malalt oncològic, els fenòmens tromboembòlics paraneoplàsics, els factors predictius de fragilitat en càncer i assaigs clínics en control simptomàtic (dolor i altres símptomes).

La Societat Europea d'Oncologia Mèdica, ESMO

L'ESMO té com a missió l'avenç en el tractament multidisciplinar del càncer i les cures pal·liatives a través de la promoció i difusió de les millors pràctiques. Compta amb més de 9.000 professionals de l'oncologia afiliats i edita la revista científica "Annals of Oncology", que es sitúa entre les 10 principals revistes d'oncologia clínica de tot el món. L'ESMO publica també una guia per a pacients i les seves famílies (Guia per a pacients amb càncer avançat: obtenint el millor del seu oncòleg (en anglès)), així com guies de pràctica clínica basades en l'evidència per ajudar els oncòlegs en la prestació de cures pal·liatives (Manual d'usuari per a oncòlegs clínics (en anglès)).