Assistència

El Clínic ha atès 297 víctimes d’agressions sexuals durant el 2020

L’Hospital Clínic de Barcelona ha atès 297 casos d’agressions sexuals a Urgències durant el 2020. Aquestes xifres suposen un 41% menys que l’any passat, fruit de la pandèmia i les restriccions de sociabilitat.

El 90% de les persones ateses han estat dones, mentre que el 10% han estat homes.

El 2020 es tanca amb el balanç següent:

  • El 90% de les persones ateses han estat dones, mentre que el 10% han estat homes.
  • Pel que fa l’edat de les víctimes, el 50% tenien entre 16 i 25 anys.
  • Un domicili segueix sent el lloc on s’han produït més agressions. Concretament 6 de cada 10 agressions s’han produït en un domicili.
  • Un 10% de les agressions han estat comeses per la parella, exparella o marit de la víctima. Cal tenir en compte que el 2019, aquesta xifra va ser del 5,8%
  • En el 62% la víctima ha expressat intenció de denunciar l’agressió.
  • En 3 de cada 10 agressions hi ha hagut la sospita de submissió química.
  • Durant l’estat d’alarma s’ha disminuït en un 34% el nombre de persones ateses al Servei d’Urgències per violència sexual.
  • Durant el confinament estricte, l’atenció a les agressions sexuals a adolescents de 16 a 18 anys han disminuït de manera significativa.

Les dades també demostrem que en situacions de confinament, estat d’alarma i restriccions de la mobilitat i  trobades socials, l’exposició al risc de ser agredida sexualment es concentra en l’àmbit privat i o en el lleure clandestí. El distanciament i la pèrdua de la xarxa social augmenta l’aïllament, la vulnerabilitat i les possibilitats de rebre ajuda de la comunitat disminueixen.  Al mateix temps, l’accessibilitat als centres sanitaris es dificulta. També cal destacar que malgrat la pandèmia s’han seguit atenent a tots els casos i els programes de seguiment han continuat amb el seu ritme habitual.

L’atenció dels casos d’agressió sexual que arriben al Clínic es fa seguint el ‘Model Clínic d’atenció integral a la violència sexual’. Un model d’atenció en la urgència i en el seguiment en el qual hi participa un equip multidisciplinar amb diferents professionals i nivells assistencials. El programa garanteix la posada al centre de la víctima, oferint l’acompanyament, respecte en les decisions i evitant la revictimització secundària. 

Recordar a la població que, malgrat la por al contagi o no reunir suficients criteris de gravetat per utilitzar els serveis sanitaris, és important rebre una atenció integral i immediata que garanteixi les bones pràctiques en  la atenció a la salut malmesa per la violència sexual que l’Hospital  Clínic, pot oferir. El Clínic continua amb les portes obertes les 24 hores els 365 dies a l’any amb equips professionals especialitzats en l’atenció i recuperació de la salut de les dones exposades a la violència sexual.

L’Hospital Clínic és hospital de referència en aquest tipus d’agressions i en la implementació d’un protocol específic i transversal per atendre-les. Una vegada més, es reafirma el compromís institucional del Clínic amb la recuperació de la salut de les dones víctimes de violència sexual.