Assistència

El Clínic, hospital de referència en el tractament de la malaltia de Chagas, alerta de la importància de fer-se la prova per evitar nous casos greus de la malaltia

L’Hospital Clínic de Barcelona ha presentat aquest dijous el projecte ‘Pasa la voz’, en el que ha col·laborat CaixaBank gràcies a l'Obra Social “la Caixa”,  que pretén incentivar que persones d’origen llatinomericà es facin la prova de la malaltia del Chagas per saber si la tenen o no.

La presentació del programa ha anat a càrrec del Dr. Joaquim Gascon, cap del Servei de Salut Internacional de l’Hospital Clínic i Director de la Iniciativa de Chagas de ISGlobal i la Dra. María Jesús Pinazo, responsable de la consulta especialitzada en Chagas i Investigadora d’ISGlobal. El programa posa de manifest la importància de fer-se les proves (una anàlisi de sang) per saber si es té la malaltia. Les persones infectades, al cap dels anys, poden tenir problemes cardíacs i/o de l’aparell digestiu.

La Malaltia de Chagas, o Tripanosomiasi Americana, està causada per la infecció amb el paràsit Trypanosoma cruzi i està classificada per l'Organització Mundial de la Salut com una de les  malalties tropicals desateses. La malaltia és endèmica a Amèrica Llatina, encara que amb la creixent mobilitat de població, també està present a Amèrica del Nord, Austràlia, el Japó i, Europa, especialment a Espanya. El paràsit es transmet a través de la femta de l'insecte vector Triatoma infestans (present a Amèrica Llatina) però també pot ser transmès a través de transfusions de sang, trasplantaments d'òrgans, per via oral i de mare a fill durant l'embaràs o el part. En la fase crònica, després d'anys sense símptomes, entre el 30 - 40% dels afectats presenten complicacions principalment cardíaques, però també digestives i neurològiques.

Espanya és el segon país no endèmic amb major nombre de casos després dels Estats Units. S'estima que entre 48.000 i 87.000 persones amb Chagas resideixen a Espanya, moltes de les quals no s’han fet les proves per a la seva detecció precoç.

El Clínic, hospital de referència

Al món, menys de l'1% dels pacients afectats per la malaltia de Chagas rep tractament. A Espanya, com a fruit de la capacitat de cobertura de sistema de salut pública i de les intervencions dirigides a informar sobre diagnòstic i tractament en Chagas, s'estima que al voltant del 15% de la població en risc ha accedit a aquest dret.  Per això, el 2015, l’Hospital Clínic, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, i la Coalició Global de Chagas van respondre a una convocatòria de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i van apostar  per abordar la barrera del desconeixement de la malaltia mitjançant el projecte ’Passar la veu contra el Chagas: Superant barreres d’accés a la salut, a través de la informació, educació i comunicació’.

L'esperit del projecte ‘Pasa la voz’ consisteix en capacitar als pacients habituals del Servei de Salut Internacional i a membres de diferents associacions civils de residents llatinoamericans per convertir-los en difusors de la informació sobre el Chagas en les seves comunitats. Durant el període de la intervenció, amb materials desenvolupats pel hub "Info Chagas" (www.infochagas.org),  es va evidenciar un augment del 40% de primeres vistes en Chagas del Servei de Salut Internacional, en comparació amb el període similar anterior:

En el programa pilot, 205 persones van ser capacitades per a les activitats del projecte (77%, dones), de les quals 53 (25,8%, una quarta part) es van convertir en "passadores de veu" generant 112 noves primeres visites mèdiques ateses en el Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Es va descriure el perfil de les persones passadores de veu més efectives, així com les característiques dels seus contactes (nous pacients) en funció del lloc d'origen, tipus de relació social, el gènere i també al fet de si la "passadora" compartia o no el diagnòstic de la malaltia de Chagas.

Pel Dr. Joaquim Gascon, cap del Servei de Salut Internacional de l’Hospital Clínic “El projecte ‘Pasa la Voz” creu en el pacient com un actor per generar canvis.  Aprofita els vincles de confiança de familiaritat i comunitària perquè més persones es facin la prova per saber si són portadores del Chagas”. La transmissió d’informació pot salvar vides, ja que permet atendre i tractar adeqüadament les persones afectades.