Institucional

El Clínic i Amgen signen un conveni de col·laboració per a la millora de processos assistencials

L’Hospital Clínic de Barcelona i l’empresa Amgen han signat un conveni de col·laboració destinat a la millora dels processos i àmbits assistencials mitjançant la implementació del Design Thinking – Design Doing.

En el marc del Pla Estratègic 2016-2020, el Clínic té com a objectiu millorar la gestió i l’experiència de pacients, familiars, cuidadors i professionals de la salut fent servir metodologies com el Design thinking – design doing, el co-desenvolupament i la governança àgil. L’objectiu del conveni és avançar de forma conjunta en diferents projectes en aquest àmbit.

El Design thinking – design doing és una metodologia que planteja resoldre problemes reals emprant l’empatia, la generació d’idees, el prototipatge i l’experimentació. Combina el pensament lògic, racional i estructurat, amb el pensament creatiu, emocional i intuïtiu, i reuneix pacients, professionals assistencials amb professionals d’altres sectors, com dissenyadors o enginyers, en el disseny de noves infraestructures o processos assistencials.

Els projectes que realitzaran de forma conjunta el Clínic i Amgen se centren en quatre pilars: s’identificaran els moments del procés assistencial que tenen un major impacte en l’experiència del pacient, en general, i en les àrees terapèutiques de mieloma múltiple, post-infart i fractura de maluc, en concret. Amb la metodologia de Design thinking – design doing, es crearan eines de comunicació senzilles entre pacients, cuidadors i professionals pel que fa al maneig del dolor, que siguin útils entre visita i visita, i es farà un replantejament dels espais destinats a aquests pacients. Mitjançant el design thinking, s’identificaran projectes per conèixer l’opinió  d’usuaris reals, guiar activitats i avaluar resultats i s’utilitzaran mètodes de co-creació, que faciliten la participació de professionals i pacients. També es donarà formació als coordinadors dels projectes del Pla estratègic en aquestes eines i metodologies.