Clínic Barcelona
Institucional

El Clínic incorpora mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal en el sistema de promoció professional dels facultatius

L’Hospital Clínic de Barcelona inclou, a partir d’ara, en el Sistema de Promoció Professionals dels professionals mèdics, la incorporació d’un sistema de ponderació que tingui en compte els aspectes vitals més importants de la biografia d’una persona per tal de minimitzar el seu impacte sobre el desenvolupament professional: maternitat/paternitat; adopció, guarda o acollida; incapacitat temporal durant l’embaràs per causes vinculades a aquest; malaltia o accident greus del/de la sol·licitant amb baixa mèdica superior a tres mesos (i fins a un any) i atenció a persones en situació de dependència. 

El 1995 l’Hospital Clínic de Barcelona va ser pioner a l’Estat Espanyol en la implementació d’un model de sistema de promoció professional adreçat al personal mèdic.

Llegeix més sobre:

Notícies relacionades