El Clínic, l'hospital amb més trasplantaments realitzats l'any 2014 a Catalunya

A Catalunya, l'Organització Catalana de Trasplantaments, OCATT, és l’entitat encarregada de planificar, ordenar i coordinar les activitats que tenen relació amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits que s’utilitzaran amb finalitats terapèutiques, tal i com es defineix en el seu web. Aquesta setmana ha presentat a la ciutadania les dades d’activitat de 2014, que situen l'Hospital Clínic de Barcelona en primer lloc en nombre de trasplantaments d'òrgans (240 de 908) del conjunt del territori català, el 26% del total de l'activitat.

Per òrgans, al Clínic es van portar a terme 140 trasplantaments renals, 54 dels quals procedents de donant viu, essent el centre que va realitzar el major nombre de tot l’Estat Espanyol. En quant a trasplantaments hepàtics, es van portar a termr 66 del total de 162 realitzats a Catalunya, la qual cosa representa un 41% de l’activitat global. En trasplantaments cardíacs, en nombre d'ells portats a terme al Clínic va ser de 18, a l'igual que a l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital de Sant Pau; I en trasplantaments pancreàtics, 16 dels 19 portats a terme a Catalunya es van realitzar al Clínic (84%).

En donacions, el Clínic va ser el 2014 el centre amb més donacions de cadàver vàlids provinents de mort encefàlica (45 donacions) i de provinents de mort en asistòlia –és a dir, amb el cor aturat-, amb 24 donacions.