Institucional

El Clínic participa en l’informe sobre els elements clau que influeixen en l’experiència del pacient

L’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya-AQUAS (Departament de Salut) i el CatSalut ha participat en la redacció i elaboració de l’informe ‘Elements clau que influeixen en l’experiència del pacient. Patients reported experience measurements (PREM)'.

L’informe defineix 12 àmbits que cal avaluar per quantificar l’experiència del pacients a través dels PREMs.

El document pretén identificar els elements de l’experiència de pacients que poden generar indicadors per fer-ne l’avaluació en un format de Patient Reported Experience measurements (PREM). En l’elaboració d’aquests document hi ha participat professionals dels diferents àmbits assistencials i, en el mateix grup de treball, també s’hi ha integrat pacients. Al mateix temps, fa propostes de prototips que permetin provar aquests indicadors en l’avaluació de l’experiència de pacients en:

 • Processos assistencials,
 • Àmbits assistencials (Atenció Primària, Hospital, Atenció intermèdia...) o dispositius (Urgències),
 • Intervencions o procediments (colonoscòpies, prescripció de fàrmacs, atenció domiciliària...)
 • En grups de pacients amb necessitats comunes (trastorns cognitius, fragilitat…). 

A diferència de la satisfacció, el document aposta perquè es valorin de manera objectiva les  característiques/esdeveniments de la interacció del pacient amb el sistema sanitari per identificar les pràctiques que aporten valor des de la perspectiva dels pacients. 

Els PREM doncs, són instruments reconeguts internacionalment per mesurar la qualitat dels serveis de salut des de la perspectiva del pacient. Els sistemes de salut tenen bones eines per avaluar la seguretat i l’efectivitat dels procediments. Els PREMs ens ajuden a valorar el tercer pilar de la qualitat: l’experiència del pacient. Aquests instruments són testats, avaluats i validats.

Des d’un punt de vista operatiu l’informe defineix 12 àmbits que cal avaluar per quantificar l’experiència del pacients a través dels PREMs. Aquest és un document que s’haurà d’enriquir les experiències concretes que es vagin desenvolupant en cada àmbit assistencial. Els 12 àmbits actualment es desenvolupen en el document són:

 1. Gestió del temps.
 2. Qualitat de la visita (o del contacte).
 3. Informació.
 4. Participació en la presa de decisions.
 5. Accessibilitat als professionals.
 6. Navegabilitat a través del sistema.
 7. Atenció durant les transicions.
 8. Adequació de la prescripció i valor de l’adherència.
 9. Entorn físic.
 10. Control del dolor.
 11. Suport emocional i tracte.
 12. Respecte als valors del pacient

Cada una de les eines va dirigida a un grup determinat de pacients o bé a pacients sotmesos a un procés clínic concret. 

Arxius descarregables

Informe 'Elements clau que influeixen en l’experiència del pacient Patients reported experience measurements (PREM)'

PDF - 1,13 MB

Descarregar Informe 'Elements clau que influeixen en l’experiència del pacient Patients reported experience measurements (PREM)', PDF 1,13 MB