Assistència

El Clínic posa el clip Mitral número 100, un procediment que permet reparar la vàlvula mitral cardíaca sense passar pel quiròfan

L’Hospital Clínic de Barcelona ha posat el Clip Mitral número 100, un procediment que va iniciar el 2012, amb l´implant del primer clip a Catalunya,  i que permet reparar la vàlvula mitral cardíaca sense passar pel quiròfan. L´implant d´un “clip” representa actualment la millor alternativa no quirúrgica per disminuir el grau d’afectació de la vàlvula mitral  i millorar la clínica i el pronòstic en pacients amb insuficiència cardíaca, la segona causa més freqüent d’ingrés hospitalari a Espanya.

L’Hospital Clínic es consolida, mitjançant aquest tipus de tècniques, com un entre excel·lent per poder tractar qualsevol patologia valvular en l’àmbit quirúrgic o percutani. A la presentació hi han participat la Dra. Marta Sitges, directora de l’Institut Cardiovascular, el Dr. Manel Sabaté, cap de la Secció d’Hemodinàmica, el Dr. Xavier Freixa, adjunt del Servei de cardiologia i la Dra. Angeles Castel, cardiologa.

No totes les vàlvules mitrals afectades són òptimes per implantar aquest tipus de clip. Hi ha uns criteris anatòmics estrictes per la seva col·locació que garanteixen una correcta inserció del clip als dos vels de la vàlvula mitral. Es tracta d’un procediment d´alta complexitat que requereix un alt grau d´experiència ja que es requereixen fins a 98 passos per a col·locar el clip. El principal avantatge d’aquest sistema és que es pot implantar d´una manera mínimament invasiva a través d´un catèter i que, per tant, no es necessita cirurgia oberta amb parada cardíaca i circulació extracorpórea. Aquesta intervenció dura aproximadament entre una i tres hores depenent de la complexitat del cas i permet despertar al pacient immediatament després del procediment ja que s´administra una anestèsia menys profunda.

El clip mitral és una pròtesi cardíaca en forma  de pinça que s’insereix per la vena femoral fins a arribar al cor. Aquesta pinça està dissenyada per tractar vàlvules mitrals insuficients, és a dir, vàlvules mitrals que no tanquen bé a causa d’ una falta de contacte entre els dos vels mitrals. Guiada mitjançant ecocardiografia esofàgica, aquesta pinça travessa les cavitats cardíaques i es col·loca a nivell dels vels de la vàlvula mitral. Un cop col·locada, es tanca la pinça, de tal manera que es restableix el contacte entre vels i per tant el correcte tancament de la vàlvula. La restitució del correcte tancament de la vàlvula mitral evita que la sang tiri cap enrere en cada contracció cardíaca.

Gairebé sense molèsties ni complicacions, el clip millora de manera gairebé immediata la capacitat física d’una persona que s´ofegava degut a  una insuficiència cardíaca secundaria a insuficiència o regurgitació mitral. Amb aquest sistema s’evita la cirurgia a cor obert i el pacient és a casa als dos dies de ser intervingut. És important puntualitzar, de totes maneres, que aquesta tècnica només es reserva a pacients que presenten un alt risc quirúrgic, ja que avui dia, la cirurgia cardíaca representa una opció tècnicament superior al clip mitral, sobretot en pacients joves amb defectes estructurals a la vàlvula.

La insuficiència mitral és una de les valvulopaties més freqüents i, en un percentatge no menyspreable de pacients, es diagnostica a edats avançades i amb severitat moderada-severa. No obstant això, tot i que les guies estableixen indicacions clares d'intervenció quirúrgica, en el dia a dia els casos no són tan clars i l'opció quirúrgica no és possible  per al pacient a causa de elevades comorbiditats. La insuficiència mitral és la segona valvulopatia més freqüent (2% en la població general i 7% en majors de 75 anys). Segons les guies, la indicació quirúrgica es basa en la severitat, els símptomes i la disfunció ventricular. No obstant això, molts pacients en la pràctica clínica tenen indicació d'intervenció que no es realitza per la seva alta comorbiditat. La intervenció mínimament invasiva amb clip mitral obre una nova alternativa terapèutica en aquest pacients.

Més informació  sobre la insuficiència cardíaca a PortalClÍNIC. https://portal.hospitalclinic.org/ca/malalties/insuficiencia-cardiaca