Assistència

El Clínic, primer centre d’Europa en realitzar 100 trasplantaments renals robòtics

L’Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat, a principis de desembre, el trasplantament de ronyó robòtic número 100. Aquest tipus d’intervencions s’han liderat des del Servei d’Urologia, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz. El Clínic és el centre d’Europa que més trasplantaments de ronyó robòtics realitza. El primer trasplantament robòtic  al Clínic es va fer el juny de 2015 pel Dr. Antonio Alcaraz.

La tècnica aporta una millor recuperació pel pacient, disminueix el risc d’infecció i les possibilitats de complicacions.

Cada any es realitzen al Clínic una vintena de trasplantaments robòtics; la mateixa quantitat, aproximadament, de trasplantaments no robòtics. Tots els trasplantaments renals robòtics s’han fet de donant viu. 

L'ús de la cirurgia robòtica en els trasplantaments renals comporta nombrosos avantatges ja que, encara que es realitza en el mateix temps que una cirurgia oberta, minimitza les complicacions, evita infeccions a la paret abdominal, l’aparició d’hèrnies, i afavoreix una ràpida recuperació del pacient trasplantat. La cirurgia robòtica en aquest tipus de trasplantaents ha permès introduir la cirurgia mínimament invasiva als pacients que més la necessiten; pacients fràgils amb insuficiència renal terminal. 

La cirurgia robòtica ofereix una gran magnificació de l’òptica, una visió 3D, i permet que el professional de la cirurgia tingui una major mobilitat dels instruments. Al mateix temps, permet fer una dissecció molt més precisa i amb uns millors resultats.  

La tècnica per dur a terme el trasplantament de ronyó amb cirurgia robòtica és complexa però està completament estandarditzada. Pel Dr. Alcaraz l’ús de la cirurgia robòtica en els trasplantaments de ronyó suposa “un canvi de paradigma en la realització d’aquest tipus d’intervencions. El Clínic és un referent europeu en aquest tipus de cirurgies”. Alcaraz assegura que “el trasplantament robòtic ja podem dir que és un procediment amb una tècnica consolidada”. “A més, és la cirurgia més complexe que es fa amb el robot i la liderem des d’un hospital públic, com és el Clínic” conclou Alcaraz. 

El trasplantament renal és un tractament quirúrgic en el qual s'implanta un ronyó sa obtingut d'un donant viu o donant cadàver a un pacient amb malaltia renal crònica per reemplaçar les funcions realitzades pel ronyó danyat i així evitar la realització de diàlisi. 

L'objectiu del trasplantament es restablir les funcions del ronyó, com són la depuració de toxines de la sang, balanç hidro-electrolític, síntesi d'hormones .... 

Durant la cirurgia, el professional col·loca el nou ronyó a la part inferior de l'abdomen. Posteriorment connecta l'artèria i la vena del ronyó als vasos ilíacs. Posteriorment es realitza la connexió de l'urèter (conducte que porta l'orina) a la bufeta urinària. 

En el cas de les cirurgies de trasplantament renal robòtic és necessari la col·locació de trocars (petits tubs de plàstic) a través de la paret abdominal. L'òrgan s'introdueix per una petita incisió en el baix ventre. Les sutures vasculars i el reimplantament es realitzen de forma intracorporea, obtenint els mateixos resultats funcionals, reduint les incisions i la morbiditat 

L’Hospital Clínic de Barcelona va ser el centre on es va realitzar el primer trasplantament renal a Espanya al 1965 (realitzat pel Dr. Gil Vernet) i ha continuat, fins avui, amb una activitat destacada en innovació. Així mateix, va ser un dels centres on es van realitzar les primeres diàlisis d'Espanya.