Assistència

El Clínic, primer hospital de Catalunya a aplicar noves mesures per a la protecció vacunal dels nadons prematurs extrems

L’Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa un conjunt de mesures per millorar la protecció vacunal dels nadons prematurs que neixen al centre. Les mesures s’apliquen a través del Servei de Neonatologia de l’Institut Clínic de Ginecologia Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)-BCN Natal de l’Hospital Clínic-Maternitat en col·laboració amb els Serveis de Medicina Preventiva i Farmàcia. El Clínic posa en marxa aquestes mesures  perquè considera que el prematur extrem, per la seva fragilitat i immaduresa immunològica, té més risc d'emmalaltir i morir per malalties que les vacunes poden prevenir.

L’Hospital Clínic de Barcelona és el primer hospital de Catalunya que ha posat en marxa aquestes mesures on una vintena de nounats ja han estat vacunats. Les mesures que l’Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa van adreçades als nadons prematurs, a la mare (i parella) i al personal sanitari.

SOBRE EL PREMATUR:

MESURA 1.- Adaptar el Calendari de vacunes a les recomanacions actuals de la Generalitat de Catalunya (juny 2018) que proposa en prematurs de menys de 32 setmanes i/o menys de 1.700 g de pes al naixement, la "pauta 3 + 1" (tres vacunes més seguides i una més separada) de les vacunes Hexavalent i Pneumocòccica 13-valent (abans es feia 2 +1).  Per facilitar el seu compliment al personal sanitari d’Atenció Primària s'ha elaborat un full- calendari adaptat que s'enganxa en el Carnet de Salut.

MESURA 2.- Seguir vacunant als 2 mesos d'edat cronològica de les vacunes del calendari actual (Hexavalent i Pneumocòccica-13-valent).

MESURA 3.- Administrar la primera dosi de vacuna oral del Rotavirus als prematurs que romanguin ingressats als 2 mesos d'edat cronològica, i es recomana la seva continuació després de l'alta hospitalària.

MESURA 4.- Vacunar de Meningococ B als prematurs que als 3 mesos de vida romanguin ingressats a la unitat Neonatal, i es recomana igualment completar la "pauta 2 + 1" després de l'alta.

En resum:

Hexavalent (Diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae B, hepatitis B)

  • ABANS: Es vacunaven als 2, 4 i 11 mesos
  • ARA: Es vacunen 2, 4, 6 i 18 mesos

Rotavirus i Mengingococ B (Gastroenteritis per Rotavirus (major incidència d’ingrés hospitalari en prematurs) i malaltia invasiva per Meningococ B (sèpsia i meningitis, principalment)

  • ABANS: No es posaven durant l’ingrès
  • ARA: Es posen als 2 mesos Rotavirus i als 3 mesos Meningococo B.

Pneumococ /malalties invasives per Pneumococ (sèpsia, meningitis, pneumònia, otitis mitjana)

  • ABANS: Es posaven als 2, 4 i 11 mesos
  • ARA: Es posen 2, 4, 6 i 18 mesos.

SOBRE LA MARE I LA PARELLA:

MESURA 5.- Oferir la vacuna de la tos ferina, inclosa dins de la vacuna Tdpa, en el postpart a les mares que no ha donat temps a vacunar durant la gestació i les seves parelles  (“estratègia del Niu davant infecció per Bordetella pertussis").

MESURA 6.- Seguir oferint la vacuna de la grip, administrada al propi hospital, en temporada d'hivern, a les mares i les seves parelles, en el postpart, i recordar la recomanació d'immunització de la resta de convivents. A partir dels 6 mesos d'edat, considerar vacunar també als prematurs, especialment si tenen malaltia respiratòria o neurològica de base.

SOBRE EL PERSONAL SANITARI:

MESURA 7.- Fer una campanya per millorar el percentatge de vacunació de la grip en el període hivernal i recordar la recomanació de vacunació de tos ferina, integrada a la vacuna Tdpa, cada 10 anys.

Cada any neixen al món 15 milions de nounats prematurs, és a dir, nadons en què la gestació finalitza abans de la setmana 37. D'aquests, molts sobreviuen sense cap seqüela, altres ho fan amb seqüeles més o menys greus, i alguns moren. La prematuritat és la primera causa de mortalitat infantil als països desenvolupats i una important causa de discapacitat. A Catalunya, aproximadament un 7% dels nadons que neixen són prematurs.

La investigació en aquest àmbit avança tant en el coneixement científic com en el desenvolupament tecnològic i cada vegada es dona més importància a la influència que té l'entorn sobre aquests pacients. Se sap que la família té un paper fonamental en les cures i en el desenvolupament del nounat prematur. Per això, es treballa des d'un equip multidisciplinari, format per la família i el personal sanitari, basant-se en les cures centrades en el desenvolupament.

Segons el Dr. José Manuel Rodríguez-Miguélez, pediatre neonatòleg del Servei de Neonatologia de l’Hospital Clínic-Maternitat: “El prematur ha de ser vacunat d'acord a la seva edat cronològica, independentment de la seva edat gestacional i del seu pes al naixement. Posem en marxa un nou model de protecció del prematur”. “Durant els dos 2 primers anys de vida el risc d'infeccions per bacteris capsulats, és més gran en els prematurs que en els nounats a terme”,  conclou el Dr. Rodríguez-Miguélez.

Més informació sobre ‘Prematuritat’ a PortalCLÍNIC: https://portal.hospitalclinic.org/ca/malalties/prematuritat