Assistència

El Clínic, primer hospital d’Espanya en posar un clip a la vàlvula tricúspide

L’Hospital Clínic de Barcelona ha començat a aplicar una nova tècnica, que fins ara no s’havia realitzat a cap centre d’Espanya, per tractar als pacients amb insuficiència valvular tricúspide. L'implant d'un “clip” representa actualment la millor alternativa no quirúrgica per disminuir el grau de disfunció de la vàlvula tricúspide i millorar els símptomes i el pronòstic d’aquests pacients. Aquesta tècnica ha rebut recentment l'aprovació en el mercat sanitari europeu, després que el Clínic participés en l'estudi internacional pilot que, després de demostrar resultats molt positius pels pacients, va permetre l'aprovació d'aquest dispositiu per l'ús en la pràctica mèdica habitual. 

La insuficiència de la vàlvula tricúspide, en general, no presenta signes ni símptomes a les fases inicials de la malaltia

En els últims anys, l'intervencionisme percutani sobre les vàlvules cardíaques ha patit un ràpid creixement. Si bé l'intervencionisme en les vàlvules aòrtica, pulmonar i mitral gaudeix de més evidència clínica, l'intervencionisme en la tricúspide està encara en una fase inicial. Aquesta tècnica s’ha començat a aplicar per un equip multi-disciplinar de l´Hospital Clínic de Barcelona format per cardiòlegs intervencionistes, cardiòlegs especialistes  en imatge, anestesistes i infermeria especialitzada en hemodinàmica així com cirurgians cardíacs.

Gairebé sense molèsties ni complicacions, el clip millora de manera gairebé immediata la capacitat física d’una persona que s´ofegava degut a una insuficiència cardíaca dreta. Amb aquest sistema s’evita la cirurgia a cor obert i el pacient és a casa dia pocs dies després de ser intervingut. És important puntualitzar, de totes maneres, que aquesta tècnica només es reserva a pacients que presenten un alt risc quirúrgic, ja que avui dia, la cirurgia cardíaca encara representa la tècnica d´elecció, sobretot en pacients joves amb defectes estructurals a la vàlvula. Durant la intervenció es col·loca un catèter a través de l’engonal dreta del pacient que arriba fins al cor i permet col·locar el nombre necessari de clips per reduir de manera significativa la insuficiència tricúspide. Un cop alliberat el clip, es retira el catèter i es col·loca un petit punt a la pell que es retira a les 12 hores de la intervenció. 

El Dr. Xavier Freixa, cardiòleg intervencionista del Servei de cardiologia del Clínic i responsable del programa de clip tricúspide remarca que “amb aquestes tècniques transcatèter aconseguim reparar les vàlvules amb una recuperació record, a causa de la falta d’agressivitat i de ferides quirúrgiques”.

La insuficiència de la vàlvula tricúspide és una afecció en la qual la vàlvula que es troba entre les dues cavitats cardíaques dretes (ventricle i aurícula drets) no es tanca correctament. El mal funcionament d'aquesta vàlvula permet que la sang flueixi de tornada a la cavitat superior dreta de cor (aurícula dreta). La insuficiència de la vàlvula tricúspide pot ser el resultat d'una afecció de naixement (malaltia cardíaca congènita) o pot passar a causa anomalies en la vàlvula provocades per altres malalties.

La insuficiència de la vàlvula tricúspide, en general, no presenta signes ni símptomes a les fases inicials de la malaltia. És només en els casos en què la disfunció de la vàlvula  tricúspide té un grau sever, en que es presenta la simptomatologia típica progressiva. Alguns dels signes i símptomes evidents de la insuficiència de la vàlvula tricúspide són els següents: la fatiga intensa, la pèrdua de la capacitat per fer activitat física, inflor o edema a les cames i abdomen per retenció de líquids o alteracions de la funció del fetge en fases molt avançades.

Pel Dr. Manel Sabaté, cap de secció d’Hemodinàmica, “aquesta tècnica és mínimament invasiva i pot ser molt beneficiosa pels pacients. Els pacients tenen un alt risc quirúrgic i amb aquesta tècnica es poden beneficiar clínicament i evitar un alt risc a quiròfan”.

Per la seva banda, la Dra. Marta Sitges, directora de l’Institut Clínic Cardiovascular de l’Hospital Clínic, ressalta que aquesta tècnica suposa que “el Clínic es converteix en el primer centre d’Espanya on es fa aquesta tècnica. Tot plegat ens ajuda a completar la nostra cartera de serveis a l’hora d’oferir diferents tractaments a pacients amb malalties a les vàlvules del cor”.

Més informació sobre les malalties valvulars: