Assistència

El Clínic rep l'acreditació SEC-EXCELENTE en dos nous procediments cardiològics

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha acreditat la qualitat assistencial de 24 hospitals espanyols en quatre processos i procediments cardiològics: SCACEST, fibril·lació auricular, rehabilitació cardíaca i pilota de contrapulsación intraaórtico (BCPIAo). En un acte celebrat a la Casa del Corazón, set centres han rebut el segell SEC-EXCEL·LENT en SCACEST, set a fibril·lació auricular, 10 en rehabilitació cardíaca i vuit a BCPIAo.

L'Hospital Clínic de Barcelona ha rebut l'acreditació en els processos d'atenció a la Síndrome Coronària Aguda amb elevació del segment ST (SCACEST) i fibril·lació auricular.

Tal com ha passat en altres països, a Espanya s'ha produit un descens de les taxes de mortalitat per SCACEST. No obstant això, hi ha una heterogeneïtat de xifres entre comunitats autònomes. Aquestes dades poden ser explicats per algunes diferències poblacionals, però també per les diferències organitzatives i assistencials implementades en cada àmbit geogràfic. Per això, l'estandardització i homogeneïtzació de l'atenció al SCACEST és un factor clau per reduir aquestes diferències i incrementar l'equitat en resultats, independentment d'on es trobi la persona que l'ha de té aquest tipus de síndrome coronària aguda. Els set hospitals que han aconseguit el segell SEC-EXCEL·LENT en SCACEST són:

 • Complejo Hospitalario de Navarra (Comunitat Foral de Navarra).
 • Complejo Hospitalario Universitario de La Corunya (Galícia).
 • Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Galícia).
 • Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Galícia).
 • Hospital Clínic de Barcelona (Catalunya).
 • Hospital Clínico San Carlos (Comunitat de Madrid).
 • Hospital Universitario de Donostia (País Basc).

La fibril·lació auricular és l'arítmia cardíaca més freqüent. La seva prevalença a Espanya se situa en el 4,4% en la població major de 40 anys, segons les últimes dades de l'estudi OFEREIX. La presència de fibril·lació auricular s'associa a un deteriorament de la classe funcional i a un augment fins a cinc vegades del risc d'ictus i esdeveniments tromboembòlics. Els set hospitals que han rebut el segell SEC-EXCEL·LENT en fibril·lació auricular són:

 • Complejo Hospitalario Regional Reina Sofia de Córdoba (Andalusia).
 • Hospital Costa del Sol (Andalusia).
 • Hospital de Dénia - Marina Salut (Comunitat Valenciana).
 • Hospital Universitario La Paz (Comunitat de Madrid).
 • Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Comunitat Valenciana).
 • Hospital General Universitari d'Alacant (Comunitat Valenciana).
 • Hospital Clínic de Barcelona (Catalunya).