Institucional

El Clínic rep un important ajut procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per fer font la crisi sanitària provocada per la COVID-19

A partir de la modificació que va fer la Unió Europea a finals de març de 2020 en el Reglament de les prioritats d’inversió dels fons de desenvolupament regional, en què s’han inclòs les despeses necessàries per a reforçar les capacitats de resposta de les administracions a aquesta crisi de salut pública, el Consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona ha obtingut nous recursos per cobrir l’augment extraordinari i sobrevingut de despeses lligades directament a la lluita contra la malaltia.

El gruix principal dels fons es concentra en l’adquisició d’equipament mèdic i d’equips de protecció individual (EPI) durant l’exercici 2020

En el cas del Clínic, el gruix principal dels fons es concentra en l’adquisició d’equipament mèdic i d’equips de protecció individual (EPI) durant l’exercici 2020, a més d’actuacions puntuals d’instal·lacions i obres per a l’adequació d’espais existents d’atenció als pacients COVID-19.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el fons que finança actuacions adreçades a promoure el creixement i l'ocupació com també la cooperació territorial europea amb la finalitat de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la UE. Es tracta de fons gestionats directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local) gràcies a un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes als territoris respectius.