Clínic Barcelona
Institucional

El Clínic rep un important ajut procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per fer font la crisi sanitària provocada per la COVID-19

A partir de la modificació que va fer la Unió Europea a finals de març de 2020 en el Reglament de les prioritats d’inversió dels fons de desenvolupament regional, en què s’han inclòs les despeses necessàries per a reforçar les capacitats de resposta de les administracions a aquesta crisi de salut pública, el Consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona ha obtingut nous recursos per cobrir l’augment extraordinari i sobrevingut de despeses lligades directament a la lluita contra la malaltia.

El gruix principal dels fons es concentra en l’adquisició d’equipament mèdic i d’equips de protecció individual (EPI) durant l’exercici 2020

Llegeix més sobre: