El Dr. César Velasco, en el Grup d'Experts de l'OMS sobre vacunes i immunització davant l'Ebola

César Velasco, metge resident de Medicina Preventiva i Salut Pública de l'Hospital Clínic, ha estat elegit per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a ser un dels 10 membres que composen el nou Grup d'Experts Assessors Estratègics (SAGE) en Immunitzación, el principal grup assessor de l'organització en matèria d'inmunització i vacunes.

La SAGE té com  a principal missió analitzar les proves disponibles fins el moment i assessorar l'OMS sobre la possible utilització de les vacuens per a l'Ebola un cop siguin aprovades, amb la fin de mitigar l'impacte de la malaltia en la salut pública i reduir l'epidemia, així com per prevenir o reduir el risc de propagació de la malaltia en el futur. Aquest panell d'experts treballarà estretament amb el  Grup d'Acció per a la Immunització de la Regió Africana amb la finalitat de realitzar un informe per l'OMS amb les recomanacions sobre les possibles estratègies de desplegament d'aquestes vacunes.

L'assessoria tècnica i el suport al secretariat de l'OMS es durà a terme, entre altres tasques, mitjançant la supervisió de:

  • Les evidències necessàries per a establir les recomanacions i l'estratègia del desplegament de les vacunes contra el virus de l'Ebola.
  • Les dades epidemiològiques disponibles sobre els riscos de malaltia i mortalitat en els diferents grups poblacionals, a fi i efecte de prioritzar el desplegament de les vacunacions.
  • L'eficiència, seguretat i eficàcia de les vacunes candidates, incloent els calendaris òptims de vacunació que s'han d'establir amb cada vacuna.
  • Les dades, realitzades mitjançant models matemàtics, de l'impacte previst de les diferents estratègies de vacunació.
  • Les projeccions sobre el subministrament de les vacunes per a dur a terme recomanacions  en el seu desplegament.
Aquesta tasca la desenvolupen els experts elegits de manera voluntària i a temps parcial, per a mantenir la independència en les seves decisions i evitar potencials conflictes d'interès.