El Dr. Norbert Voelkel redefineix l’enfisema pulmonar en el darrer Seminari IDIBAPS

Els Seminaris IDIBAPS són un punt de trobada per a conèixer les experiències i opinions d’especialistes de renom internacional. El darrer Seminari IDIBAPS, celebrat el dilluns 21 de març, va tenir com a protagonista al Dr. Norbert Voelkel, Director del Victoria Johnson Center for Obstructive Lung Diseases de la Virginia Commonwealth Universtiy (Richmond, Virginia, USA). Aquest destacat investigador va parlar de noves idees sobre la patogènesi de l’emfisema pulmonar, que ell ha contribuït a desenvolupar.

La cèl•lula endotelial juga un paper fonamental en la formulació de la malaltia que defensa el Dr. Voelkel. Precisament, es considera que l’emfisema pulmonar es desenvolupa quan els mecanismes de supervivència d’aquesta cèl•lula fallen. La seva àmplia bibliografia ampara les conclusions que va compartir a l’Auditori Esteve del Centre Esther Koplowitz.

El factor de creixement de l’endoteli vascular (VEGF) és un dels factors que més contribueixen a la supervivència de la cèl•lula endotelial i aquest està altament regulat pel factor induïble per la hipòxia (HIF)-1-alfa. El Dr. Voelkel va presentar en el seminari IDIBAPS resultats recents sobre diferents mecanismes que poden donar lloc a la reducció de HIF-1-alfa, com són les alteracions en la desacetilació d’histones, fenòmens oxidatius, canvis epigenètics i, fins i tot, la deficiència de coure.

Dr. Norbert Voelkel y Dr. Joan Albert Barberà, organizador de la charla