El Dr. Òscar Vidal, formador a escala nacional en tècniques per a l'abordatge del càncer de tiroides

El Dr. Oscar Vidal, cirurgià del servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), coordinador quirúrgic del Comitè de Tumors Endocrins del Clínic i professor de la Universitat de Barcelona, va participar com a ponent convidat en el  “Tercer Simposio de Actualización de Cáncer de Tiroides" organitzat pel Ilustre Colegio de Médicos de Madrid-Universidad Juan Carlos I, i com a professor convidat del curs “Cirugía de las Glándulas Suprarrenales” celebrat a Sevilla els dies 6 i 7 de juliol  organitzat pel servei de Cirurgia de l'Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Ponents del curs a Madrid - Dr. Oscar VidalA Madrid, el Dr. Vidal va presentar la ponència "Nuevos conocimientos en la estratificación del riesgo de cáncer de tiroides (CDT) y su implicación terapèutica", en la qual va posar èmfasi en la necessitat d'una adequada estratificació dels pacients, i va explicar i desenvolupar un concepte molt actual però poc implementat: l'estratificació del risc dinàmic individualitzat per a cada pacient amb CDT. El simposi celebrat a Madrid és un fòrum on es troben els especialistes més reconeguts en càncer de tiroide a escala nacional, majoritàriament endocrinòlegs, oncòlegs i metges nuclears, amb l'objectiu de debatre, analitzar i adaptar les recomanacions de la Guia de l'Associació de Tiroides (ATA) i per a donar uns consells generals per a la seva aplicació.

Equip cirugía Hospital Virgen del Rocía (Sevilla) amb el Dr. VidalPer altra banda, a Sevilla el Dr. Vidal va participar com a professor convidat en el Curso de Cirugía Endocrina, dirigit pel professor Juan Manuel Martos i pensat amb una orientació pràctica per a especialistes en cirurgia suprarenal. El Dr. Vidal va oferir la conferència "Adrenalectomía con preservación cortical en el tratamiento del Feocromocitoma bilateral" sobre l'actualització del tractament quirúrgic dels tumors de la glàndula suprarenal, i va completar la seva participació amb la realització d'una suprarenalectomia esquerra per retro peritoneoscòpia en la que van participar els assistents al curs.

El Dr. Vidal és el coordinador quirúrgic el Comitè de Tumors Endocrins del Clínic, juntament amb la Dra. Irene Halperin que n'és la coordinadora mèdica. El Comitè porta a terme l'abordatge dels pacients per estratificació del risc dinàmic individualitzat, el qual està donant uns òptims resultats en termes clínics i força satisfacció als pacients. També, practica la cirurgia adrenal amb preservació cortical, un tipus d'intervenció que permet que els pacients que s'han de sotmetre a una extirpació d'ambdues glàndules suprarenals puguin conservar o recuperar la funció d'aquests òrgans imprescindibles per portar una vida normal. Aquest tipus d'intervenció evita les complicacions derivades de l'absència de les glàndules suprarenals, així com la necessitat de prendre medicació substitutiva la resta de la vida.