Assistència

El monitoratge continu de la glucosa redueix el risc d'hipoglucèmia

Estudis realitzats als anys noranta demostraven que el control dels nivells de glucosa a través de múltiples dosis d'insulina reduïa el risc de complicacions, però augmentava el risc d'hipoglucèmia greu. Nous estudis, liderats per professionals de la Unitat de Diabetis, desmenteixen aquestes conclusions.

Per a les persones amb diabetis és important mantenir un bon control dels seus nivells de glucosa en sang. De fet, s'ha demostrat que el mesurament i control de la glucosa a través de diverses dosi d'insulina diària, redueix la incidència de complicacions tant microvasculars, que són aquelles que causen problemes oculars i renals, com macrovasculars, que causen malalties com l'ictus i l'infart.

Tot i que el control del nivell de glucèmia amb múltiples dosis d'insulina prevenia tots aquests esdeveniments vasculars, es va observar que també multiplicava per tres el risc de tenir una hipoglucèmia greu (aquella què el propi pacient no pot resoldre i necessita de l'ajuda d'una altra persona) .

El marcador que es va fer servir per demostrar aquesta relació va ser l'hemoglobina glicosilada (HbA1c). La HbA1c és el resultat de la unió de l'hemoglobina amb glucosa o altres carbohidrats lliures. Normalment es troba en baixes quantitats en sang, però en malalties com la diabetis es veu augmentada. En els estudis esmentats, es va observar una relació inversa entre Hemoglobina glicosilada i hipoglucèmia greu. És a dir, quant més baixos eren els nivells d'HbA1c, a causa de el control de la glucosa amb la injecció d'insulina, major era el risc d'hipoglucèmia.

Aquests estudis es van dur a terme en els anys noranta i després de molts avenços en el tractament i control de la diabetis, no s'havia confirmat si les seves conclusions seguien vigents. Per demostrar si aquest risc d'hipoglucèmia greu seguia existint, es va realitzar una nova investigació liderada per la Dra. Marga Giménez de la Unitat de Diabetis de l'Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb l'equip del Dr. Nick Oliver de l'Imperial College de Londres.

Es van analitzar les dades de 448 pacients amb diabetis tipus 1, tant nens com adults. Durant 26 setmanes es van comparar els nivells de glucosa d'aquests pacients, separant-los en dos grups. A la meitat dels pacients els van analitzar els nivells de glucèmia capil·lar amb el mètode tradicional: una punxada al dit. A l'altra meitat, en canvi, se'ls va analitzar la glucèmia a través de la Monitorització Contínua de la Glucosa (MCG), un nou sistema que utilitza un dispositiu subcutani.

Es va demostrar que, utilitzant la MCG, es minimitza la freqüència i el temps en hipoglucèmia (amb valors de glucosa en sang inferiors a 70mg / dl o a 54 mg / dl). Per tant, canvia la relació que s'havia establert entre HbA1c i hipoglucèmia. Aquest nou sistema de mesurament facilita que s'aconsegueixin millors valors de HbA1 en sang (és a dir, més baixos) sense que això signifiqui un major risc d'hipoglucèmia.