El servei d'ORL del Clínic, al capdavant de la rinologia i l'oncologia de cap i coll a nivell nacional

Un estudi multicèntric d'àmbit nacional publicat a "Acta Otorrinolaringológica Española" sobre la publicació científica internacional i nacional portada a terme pels serveis d'ORL espanyols durant 2011-2015, mostra que els hospitals que lideren la producció científica són els que tenen associats instituts de recerca bio-sanitària o de recerca temàtica d'excel·lència. El treball situa l'Hospital Clínic-IDIBAPS, amb el servei d'ORL que lidera el Dr. Manuel Bernal, en els primers llocs de la llista de centres amb més publicacions en revistes internacionals i amb un major augment de producció científica, liderant el rànquing en rinologia.

Els autors de l'estudi van recollir un total de 712 articles, 323 en revistes internacionals indexades en PubMed i 389 en la revista "Acta Otorrinolaringológica Española". Els articles es van classificar en "casos clínics", "articles originals" o "revisions" i en cada una de les cinc àrees de coneixement de l'especialitat (otologia, audiologia i otoneurologia, cirurgia de cap i coll i oncologia, rinologia i ORL pediàtrica). Posteriorment, es van analitzar utilitzant índexs bibliomètrics com el nombre total d'originals, el factor d'impacte (FI) acumulat, el FI mitjà i el nombre total de publicacions. Amb els resultats, es van establir dues llistes dels 20 centres amb major publicació científica en l'especialitat d'ORL en revistes internacionals i en la revista espanyola.

L'Hospital Clínic ocupa el tercer lloc de la llista d'hospitals amb major nombre de publicacions internacionals, amb un total de 25 publicacions (22 d'elles, originals), per darrere de l'Hospital Central de Asturias-IUOPA (53, 49 d'elles originals) i la Clínica Universidad de Navarra (36, totes elles originals). És també el centre amb major publicació científica en rinologia, seguit per l'Hospital Central de Asturias i l'Hospital General de Valencia, i el segon hospital amb major publicació científica en cirurgia de cap i coll, per darrere de l'Hospital Central de Asturias.

L'estudi mostra que la capacitat dels hospitals espanyols d'aconseguir publicacions internacionals es manté estable en comparació amb el període 1998-2002, tot i que durant 2011-2015 es dóna un fenomen de concentració en determinats centres, associat a un increment del FI acumulat entre els que ocupen els primers llocs de la llista. Així, destaquen l'Hospital de Poniente, que multiplica el seu FI per 30, i l'Hospital Clínic, que el multiplica per 20, indicador del creixement exponencial de l'activitat investigadora en ORL en aquests dos centres.

Els autors destaquen que quasi tots els hospitals que lideren la producció científica en ORL tenen un institut de recerca biomèdica associat participat per institucions docents i investigadores d'excel·lència, essent aquest un factor clau en la formació dels investigadors al possibilitar la interacció entre investigadors bàsics i clínics i facilitar la recerca traslacional, que és la que té més impacte en el sistema sanitari i en la salut de la població.

Referència: Lopez-Escamez JA, et al. Análisis de la producción científica en otorrinolaringología en España durante el periodo 2011-2015. Acta Otorrinolaringol Esp. 2018. https://doi.org/10.1016/j.otorri.2017.09.004.