Institucional

El web del Clínic-IDIBAPS aconsegueix 450.000 de visites durant el mes de maig

Els últims mesos el web clinicbarcelona.org ha augmentat considerablement el número de visites i pàgines vistes passant de 155.000 a 450.000 usuaris de febrer a maig. Durant el mes de maig els usuaris van visitar prop de 900.000 pàgines, una xifra que no s’havia aconseguit mai des del llançament del web, ara fa 10 mesos.

Durant el mes de maig els usuaris van visitar prop de 900.000 pàgines, una xifra que no s’havia aconseguit mai des del llançament del web, ara fa 10 mesos.

Durant els mesos de la crisi s’han publicat, entre d’altres, prop de 70 notícies al web, s’ha creat un espai d’informació actualitzada sobre la COVID-19 (amb més de 270 actualitzacions) i s’han ampliat continguts del projecte PortalCLÍNIC

Els continguts sobre malalties i procediments del web, emmarcats en el projecte PortalCLÍNIC (en col·laboració amb la Fundació BBVA), que s’han abordat durant la pandèmia de la COVID-19 s’han centrat, principalment, en donar tota la informació sobre la malaltia, coneguda fins al moment, la qual s’ha complementat amb diferents apartats i diverses especialitats a mesura que es tenia coneixement. Així, s’expliquen les diferents característiques de la malaltia, des de què és, els símptomes, les mesures d’aïllament,  el tractament i la prevenció, fins a consells respecte a com assumir psicològicament el confinament o quins exercicis es poden fer en períodes llargs d’aïllament a casa. Tota aquesta informació s’ha acompanyat de materials audiovisuals per fer més comprensible i didàctic el contingut per part de professionals de diferents disciplines. Des de la publicació, al març, fins al maig, els continguts de la malaltia COVID-19 han tingut més de 80.000 visites.

Les pàgines que engloben el projecte PortalCLÍNIC han passat de 103.000 al febrer a les 348.000 del mes de maig. Pel que fa al nombre de pàgines visites PortalCLÍNIC ha passat de 198.000 a 589.000. 

Al març i a l’abril es van realitzar dues interaccions en directe a través del canal de Youtube del Clínic, anunciades al web de la Vanguardia, en què el Dr. Trilla i la Dra. Vilella, experts en epidemiologia, van respondre dubtes sobre la COVID-19 i les mesures de prevenció. Ambdós van tenir més de 2.500 espectadors en directe. També es van fer dues interaccions més a través del canal del BBVA. D’aquestes interaccions, se n’han penjat petites càpsules de vídeo al canal del Clínic que han acumulat milers de visualitzacions, amb un màxim de 300.000. 

D’altra banda, es va fer un esforç per aconseguir tenir el més ràpid possible noticies d’interès relacionades amb la COVID-19, a més de les notícies que ha generat l’hospital sobre l’assistència i recerca en la malaltia. Des del març de 2020 s’han publicat noticies en què professionals experts han comentat estudis científics en els que es relacionen diferents malalties i la COVID-19. Per exemple, el risc de contraure la COVID en pacients amb malalties autoimmunes o VIH o consells per tornar a fer exercici després del confinament. 

D’altra banda, es van crear creat apartats específics al web per aglutinar tota la informació relacionada amb el nou coronavirus i fer-la més accessible per als usuaris. D'una banda un espai amb les notícies, vídeos, el contingut de PortalCLÍNIC sobre la COVID-19, les cartes que feia arribar la ciutadania als professionals a través de l’apartat “No esteu Sols” i les imatges de la transformació i l’assistència que s’ha fet al Clínic durant aquests mesos; i, de l’altra, una pàgina específica per canalitzar les donacions, tant les materials com les econòmiques.  

Pel que fa a les altes d’usuaris d’El Meu Clínic, durant els últims mesos, i fruit de la pandèmia de la COVID-19, els usuaris que s’hi ha registrat han passat de 780 al mes de gener a 3.900 a dia d’avui. ‘El Meu Clínic' és un espai de connexió segura dirigit a tots aquells pacients amb número d'història actiu a l'Hospital Clínic de Barcelona i que poc a poc s’està ampliant als diferents Instituts.  

Dins de l'espai virtual del Meu Clínic, els pacients poden accedir, en aquesta primera versió, a la relació de cites programades amb l'Hospital, visites amb els professionals assistencials, proves diagnòstiques de laboratori i proves diagnòstiques d'imatge. També poden accedir als qüestionaris sobre qualitat de vida relacionada amb algun procés assistencial, que els professionals de referència considerin oportú prescriure als pacients abans de les visites programades. 

Ara que l’Hospital es troba en fase de tornada progressiva a la normalitat assistencial, també s’ha creat un espai per recollir les recomanacions per als pacients i els visitants a l’hora de venir a l’Hospital.