Clínic Barcelona
Recerca

Els anticossos enfront del SARS-CoV-2 es mantenen estables, o fins i tot augmenten, set mesos després de la infecció

L'estudi SEROCOV també proporciona evidència de protecció per anticossos preexistents contra els coronavirus del refredat comú

Continguts relacionats
Llegeix més sobre: