Clínic Barcelona
Institucional

Els Drs. Estruch, López Guillermo i Agustí, reconeguts per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Els Drs. Estruch i López Guillermo han estat nomenats acadèmics corresponents mentre que el Dr. Agustí ha estat escollit acadèmic numerari