Els nostres drets en la recta final de la vida, primera conferència del cicle Fòrum Salut Clínic 2012

El passat dijous 26 de gener va tenir lloc la primera conferència del curs 2012 del cicle Fòrum Salut Clínic, que inicia enguany la seva tercera singlada, amb la conferència Com vull acabar els darrers dies de la meva vida?. El què, qui, com del DVA (document de voluntats anticipades), a càrrec de la Dra. Blanca Farrús, Especialista en radioteràpia i presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Clínic (CEA), i el Dr. Ferran Masanés, Especialista en medicina interna i membre del CEA.

Entre els drets relacionats amb l'autonomía de la persona que recull la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària, s'inclouen el dret a viure el procés de la mort amb dignitat i el dret a que es tinguin en consideració les voluntats dels ciutadans expressades anticipadament en un document creat a l'efecte.

Dra. Blanca Farrus - Dr. Ferran MasanèsPerquè aquests drets puguin aplicarse plenament, els conferenciants van recomanar fer una reflexió i pendre una decisió sobre com volem cada un de nosaltres que sigui el final de la nostra vida en cas d'una malaltia o incapacitat greu, i fer-la mentre encara conservem la plena capacitat de raonar lliurement. En aquest sentit, podem fer manifest en nostre dret a rebutjar certes actuacions mèdiques que no es desitjin, sense que per això ens manquin les cures generals per mantenir un màxim comfort.

El medi idoni per a la consecució del dret a què es tinguin en compte les voluntats dels ciutadans és la complimentació del Document de Voluntats Anticipades (DVA), que permet fer prevaler la voluntat de la persona quan no està en situació d’expressar-la verbalment. El DVA pot contenir, a més, el nom d'un representant que serà l'encarregat de vetllar pel compliment del DVA.

La Dra. Farrús i el Dr. Masanés van comentar l'important paper dels professionals de la salut en la difusió entre els ciutadans del què és el Document de Voluntats Anticipades i l'explicació de quina és la seva utilitat davant el moment del final de la vida.

Després del torn de precs i preguntes, es va comunicar al públic assistent el tema de la propera conferència del cicle, Dormir bé per viure millor, que tindrà lloc el dijous 23 de febrer a càrrec del Dr. Josep M. Montserrat, de Institut Clínic del Tòrax.