Es celebra la reunió del CINTEC amb les últimes actualitats en Innovació

El dijous 28 de novembre es va celebrar a la sala d’actes Farreras Valentí de l’hospital la reunió del Comitè d’Innovació i Noves Tecnologies del Clínic, CINTEC, per informar als presents dels projectes i línies de treball que està coordinant actualment la Direcció d'Innovació en les diferents àrees. En la jornada, presidida pel director mèdic Dr. Josep Brugada, hi van assistir com a ponents el Dr. Joan Bigorra, director d'Innovació del centre, el Dr. Josep Roca, de l'ICT, i el Dr. Joan Escarrabill, del Programa d’Atenció a la Cronicitat – Barcelona Esquerra.

En l'àmbit de Desenvolupament de Projectes i Transferència, el Dr. Bigorra va informar del procés que segueixen les idees (412 fins el 2013) que hi arriben, les quals comencen per una primera fase d'assessoria tècnica a la que segueix, si resulta adient, la protecció de la idea en forma de patent i/o registre de la propietat. Una vegada l'idea está protegida legalment s'inicia la fase de relació i negociació amb la indústria especialitzada, després de la qual es porta a terme la transferència de tecnología o es crea una 'spin-off' per tal de posar al mercat el producte final. En aquest sentit, de les 412 idees presentades fins el 2013 s'han establert 54 families de patents actives, s'han registrat 10 programaris, s'ha arribat a 176 acords amb la indústria i s'han creat 5 spin-offs (Transmural biotech, Immunovative Developtment, Linkcare, Bionure i Quantum Medical).

Els projectes que es coordinen des de la Direcció d'Innovació cobreixen diverses tipologies en diferents àrees clíniques. Del 100% dels registres de propietat efectuats, destaquen els centrats en projectes de diagnosi i prognosi, amb un 21%, seguits dels de programari i els terapèutics, ambdós amb un 18%. Els projectes de teràpia cel·lular arriben a un 8%, mentre que un 1% es per a projectes en organismes.

En l'àmbit de la Prospectiva Tecnològica i Avaluació de la Innovació i Noves Tecnologies, va destacar la unicitat de l'Assessoria Tecnològica en Salut (Health Technological Assessment o HTA) que porta a terme el Clínic, gràcies a l'ús de dues eines: el Mini-HTA, que reuneix 4 aspectes rellevants com són la tecnologia, el pacient, l'organització i l'economia, i un algoritme registrat anomenat Matrix4value, que discrimina les propostes de noves tecnologies de la salut en base a una anàlisi de riscos i beneficis.

En quant a la Integració de Tecnologies i Eficiència Assistencial, el Dr. Bigorra va parlar del Grup de Treball constituït per a la candidatura del KIC (Communitats d'Innovació i Coneixement) InnoLife (Innovation for Healthy Living and Active Aging) que encapçala el Health University Barcelona Campus (HUBc) i Biocat i compta amb la participació de l’escola de negocis IESE i de l’Obra Social “la Caixa”, en l'Estat Espanyol. Aquest grup es va integrar a finals de 2012 en un consorci europeu amb nodes al Regne Unit, Bèlgica, Suècia i Alemanya, i amb l’Imperial College de Londres, la Universitat d’Oxford, el Karolinska Institutet, el Max Plank Institute, el clúster BioRN o la Universitat de Leuven, entre d’altres.

Seguidament al Dr. Bigorra, el Dr. Josep Roca, de l'Institut Clínic del Tòrax, va presentar la iniciativa "Moebio" de Biocat, que té com a principal programa l'anomenat "Design Health Barcelona" (d·HEALTH Barcelona) de desenvolupament d'agents de canvi i futurs líders de la innovació en sanitat.  Moebio és una iniciativa educativa per a accelerar la iniciativa empresarial en l'àmbit de la salut, i hi intervenen, a més del Clínic, on hi han treballat juntament amb els professionals de l'ICT, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Institut Guttmann.

Per la seva banda, el Dr. Joan Escarrabill va presentar el "Barcelona Virtual Health Practice (VHP) : impacte de la digitalització en la pràctica clínica", una estratègia de promoció de l'ús consistent de la tecnologia al llarg de tots les fases del cicle assistencial per tal d'incrementar el contacte amb el pacient, reduir les visites presencials i obtenir el valor màxim en termes de salut i benestar.  L’objectiu de Barcelona VHP és aconseguir augmentar el valor de l’atenció que s’ofereix als pacients, pensant al mateix temps en la sosteniblitat del sistema.