Pacients amb esquizofrènia tenen un elevat risc cardiovascular

El resultat d'un estudi encapçalat pel Dr. Miquel Bernardo, director del Programa d'Esquizofrènia de l'Hospital Clínic de Barcelona i cap d'equip de l'IDIBAPS, ha confirmat que les persones amb esquizofrènia tenen pitjor salut física que la població general. En concret, la investigació mostra l'alta prevalença d'alguns factors de risc cardiovascular en les persones que pateixen aquesta malaltia, com hipercolesterolèmia, tabaquisme, hipertrigliceridèmia i obesitat. La presència d'aquests factors de risc suposa una notable minva de la salut física dels pacients i pot afectar la seva esperança de vida.

El treball, publicat a la revista European Psychiatry, assenyala que el 6,5% de pacients amb esquizofrènia tenen risc de patir un esdeveniment cardiovascular fatal en els pròxims deu anys, amb un risc més elevat en homes (8,8%) que en dones (1,6%). Les causes que provoquen aquest major risc cardiovascular en pacients amb esquizofrènia són el tabaquisme, el sedentarisme i l'escàs seguiment de les recomanacions dietètiques i de pèrdua de pes.

L'estudi també posa de de manifest el dèficit d'atenció mèdica als problemes de salut cardiovascular d'aquests pacients. Així, mentre que el tabaquisme, l'obesitat o l'alcoholisme són fàcilment reconeguts pels psiquiatres, altres factors de risc en pacients amb esquizofrènia no reben tanta atenció. Per exemple, el 87% dels casos d'hipercolesterolèmia i el 84% dels casos d'hipertensió es queden sense diagnosticar en aquests pacients. Per aquest motiu, els autors de la investigació recomanen als psiquiatres espanyols que remetin els seus pacients a metges d'atenció primària o a especialistes en medicina interna, endocrinologia o nutrició quan detectin la presència d'algun d'aquests factors de risc cardiovascular.