Recerca

Estableixen els factors de millora en pacients amb cirrosi hepàtica per alcohol en llista d'espera de trasplantament

Un estudi liderat per investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD i publicat a la revista Journal of Hepatology mostra que fins un 9% de pacients amb cirrosi per alcohol en llista d'espera de trasplantament hepàtic milloren i poden ser retirats de la llista. En l'estudi s'estableixen els factors associats a aquesta millora i els resultats poden ajudar a optimitzar les llistes d'espera i evitar trasplantaments no necessaris.

La Dra Elisa Pose, primera autora de l’estudi, junt amb els Drs Gonzalo Crespo (dreta) i Pere Ginés, autors sènior.

Aquest estudi l'han coordinat el Dr. Gonzalo Crespo, hepatòleg del Clínic i investigador de el grup Trasplantament de fetge i viabilitat de l'empelt de l'IDIBAPS i del CIBEREHD; i el Dr. Pere Ginés, cap de Servei d'Hepatologia del Clínic i de el grup Malalties hepàtiques cròniques: mecanismes moleculars i conseqüències clíniques de l'IDIBAPS i també investigador del CIBEREHD. La primera autora de l'estudi és la Dra. Elisa Pose, investigadora del grup de Dr. Ginés i hepatòloga del Clínic. En el treball també han participat les Unitats d'Hepatologia dels Hospitals Bellvitge i Vall d'Hebron i l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Per a aquest estudi es van incloure més de 1.000 pacients amb cirrosi descompensada en llista d'espera de trasplantament hepàtic, dels quals 420 tenien cirrosi per alcohol. Centrats en aquest subgrup, els investigadors van comprovar que 36 pacients (el 8.6%) van ser retirats de llista d'espera per millora clínica.

Els investigadors van avaluar quins factors es relacionaven amb la retirada de la llista d'espera per millora. Així, van trobar que una puntuació més baixa en l'escala MELD, que s'utilitza per calcular la severitat de la malaltia hepàtica crònica, i un major nombre de plaquetes en el moment de l'entrada en la llista d'espera van ser factors independentment associats amb una major probabilitat de retirada de la llista per millora.

A més, el sexe femení o bé una altura més baixa (variables colineals) es van associar de manera independent amb la retirada de llista d'espera per millora. D'aquesta manera, per a puntuacions de MELD d'entre 15-17, més d'un 30% de les dones en llista d'espera es van retirar per millora, enfront d'un 7% dels homes.

Els candidats a trasplantament hepàtic que presenten una menor altura (situació en general més freqüent en les dones) tenen més dificultats en l'accés al trasplantament per discrepàncies de mida amb els donants. Tenint en compte això, els investigadors interpreten que un menor accés primerenc al trasplantament en dones - per la seva menor altura-, podria permetre a un percentatge important d'elles (les que tinguessin un MELD més baix) millorar fins a ser retirades de llista d'espera.

En l'estudi també es va analitzar l'evolució dels pacients després de ser retirats de la llista d'espera per millora. Nou dels 36 pacients (25%) van presentar progressió de la malaltia després de la retirada, en forma de nova descompensació o hepatocarcinoma, i dos van requerir ser trasplantats. Dos terços dels pacients en què la malaltia hepàtica va progressar després de la retirada havien reprès el consum d'alcohol.

Quan es va comparar aquesta evolució amb la dels pacients amb cirrosi pel virus de l'Hepatitis C (VHC) que es van retirar de la llista d'espera per millora (31 de 403 pacients, el 7.6%) no es van observar diferències significatives. Així, el 76% de pacients amb cirrosi hepàtica per alcohol i el 74% de pacients amb cirrosi pel VHC van romandre lliures de progressió de malaltia hepàtica després de 5 anys de la retirada de la llista per millora.

Aquest estudi és el primer a investigar el fenomen de retirada de la llista d'espera per millora en pacients amb cirrosi hepàtica per alcohol a Europa. Els seus resultats suggereixen que, en pacients amb indicació de trasplantament, però una funció hepàtica no massa deteriorada, particularment amb una abstinència d'alcohol de pocs mesos, l'opció d'esperar abans d'entrar a la llista pot resultar en una millor utilització dels empelts, evitant trasplantaments hepàtics no necessaris. A més, en els pacients retirats de llista d'espera per millora és necessari un seguiment proper, tant per part de l'hepatòleg com per part de l'especialista en addiccions.

Referència de l'article:

A notable proportion of liver transplant candidates with alcohol-related cirrhosis can be delisted because of clinical improvement.
Pose E, Torrents A, Reverter E, Perez-Campuzano V, Campos-Varela I, Avitabile E, Gratacós-Ginès J, Castellote J, Castells L, Colmenero J, Tort J, Ginès P, Crespo G.
J Hepatol. 2021 Mar 18:S0168-8278(21)00175-6. doi: 10.1016/j.jhep.2021.02.033.