Estudis de l’Hospital Clínic i de l’IDIBAPS al Top5 anual de la ciència espanyola

Acaba el 2012, un any difícil també per a la ciència degut a la crisi que afecta bona part del món. Tot i això, no tot són males noticies. Els investigadors catalans i espanyols segueixen fent aportacions rellevants al panorama científic internacional. El portal web Materia ha fet una classificació de les cinc principals iniciatives científiques espanyoles del darrer any. En aquest Top5 hi destaquen tres estudis amb la participació de professionals de l’Hospital Clínic i l’IDIBAPS.

La primera iniciativa té a veure amb l’estudi dut a terme per l’HIVACAT sobre la vacuna contra el VIH, desenvolupada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i presentada a finals de l’any passat. La fase I d’aquest estudi es va realitzar a l’Hospital Clínic, amb el Dr. Josep Maria Gatell al capdavant,  i al Gregorio Marañón de Madrid. En aquesta primera fase es va produir una resposta immune al virus en un 90% dels 30 voluntaris sans participants. En la segona, es va provar la vacuna en persones infectades i els resultats estan pendents de ser publicats.

La segona de les investigacions destacades en les que va participar l’IDIBAPS-Hospital Clínic és la relativa als canvis epigenòmics que causa la leucèmia limfàtica crònica. Aquest estudi, dirigit pel Dr. Elías Campo, Director Científic del Clínic i cap de l’equip IDIBAPS Oncomorfologia humana i experimental, es centra en l’epigenoma de la leucèmia, el conjunt de mecanismes moleculars que defineixen el correcte funcionament de les cèl·lules. En ell s’han descobert més d’un milió d’alteracions epigenètiques en aquesta malaltia. Aquesta línia de recerca segueix produint resultats importants, com l’estudi publicat a Nature on s’identifica un subgrup de pacients amb pitjor pronòstic o el treball a Clinical Cancer Research que estudia els efectes de Sorafenib sobre la malaltia.

En tercer lloc hi apareix la vacuna contra la malària desenvolupada per l’investigador Pedro Alonso, Director del Centre d’Investigació en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) i de ISGlobal, però també metge de l'Hospital Clínic de Barcelona i durant molts anys cap d'equip de l'IDIBAPS. El projecte que encapçala, amb aportacions de mecenes importants com la Bill and Melinda Gates Foundation, és una gran esperança per als països on la malària segueix essent una malaltia endèmica. L'any 2011 la revista Science la va escollir entre els 10 avenços científics de l'any

A més d’aquests tres estudis, el Top5 el completen: el desenvolupament per part d’un equip del Centre d’Astrobiologia (CAB) de Madrid de la estació meteorològica del mòdul Curiosity que va arribar aquest any a Mart i la participació de científics espanyols en el descobriment del Bosó de Higgs.

Més informació: Materia