El tractament de la fibril·lació auricular amb ablació es demostra més eficaç que amb medicaments

Un estudi recent, realitzat en 8 hospitals d'Espanya i liderat des de l’Hospital Clínic - IDIBAPS, ha comparat de manera aleatòria el tractament de la fibril•lació auricular amb medicaments amb el tractament amb ablació de fibril·lació. Anomenat Estudi SARA (Study of Ablation vs AntiaRrhythmic Drugs in Persistent Atrial Fibrillation), ha estat publicat com a Fast Track a la revista European Heart Journal. En l’estudi, després d'un any de seguiment, es conclou que el tractament amb ablació és més eficaç que el tractament amb medicaments antiarítmics en la prevenció de les recaigudes de la arítmia. En el grup tractat amb ablació un 70% no havien tingut recaigudes perllongades de l’arítmia, mentre que entre els pacients tractats amb antiarítmics, només un 43% havien estat lliures de recaiguda. El Dr. Lluis Mont, del Servei de Cardiología de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l’equip IDIBAPS Aritmies, Resincronització i Imatge Cardíaques, és el primer signant de l’estudi, mentre que el Dr. Josep Brugada, del mateix servei i equip de recerca a més de Director Mèdic del Clínic, n’és el darrer.

La fibril·lació auricular es la arítmia més freqüent i afecta aproximadament al 4% de les persones de més de 60 anys. La probabilitat de patir aquesta arítmia a partir dels 40 anys en el que resta de vida es de un 25% (1 de cada 4), i es fa especialment prevalent en persones de més de 80 anys (10%). Aquesta arítmia provoca símptomes en forma de palpitacions, i augmenta el risc de patir una embòlia i insuficiència cardíaca. Per altra banda, malgrat ser una arítmia ben tolerada en les formes cròniques tractades, el risc de mort es multiplica per dos en comparació amb persones de la mateixa edat.

El tractament amb medicaments antiarítmics per prevenir-ne les recurrències té una eficàcia limitada i comporta alguns riscos associats. En els darrers 15 anys, les tècniques dites d'ablació amb catèter per tractar aquesta arítmia, han permès una teràpia curativa en un percentatge d'individus amb crisis retallades de la mateixa. Malgrat això, fins ara no s'havia fet cap estudi específicament dirigit a malalts amb la forma "persistent". Aquesta forma, representa un estadi més avançat de la malaltia, i per tant, no hi havia prou informació sobre quin era el millor tractament per aquests pacients.

Referències: Mont L, Bisbal F, Hernández-Madrid A, Pérez-Castellano N, Viñolas X, Arenal A, Arribas F, Fernández-Lozano I, Bodegas A, Cobos A, Matía R, Pérez-Villacastín J, Guerra JM, Avila P, López-Gil M, Castro V, Arana JI, Brugada J; on behalf of SARA investigators. Catheter ablation vs. antiarrhythmic drug treatment of persistent atrial fibrillation: a multicentre, randomized, controlled trial (SARA study). Eur Heart J. 2013 Oct 17. [Epub ahead of print] Read the article