IDIBAPS és l’entitat espanyola amb més activitats finançades per la Innovative Medicines Initiative

S’ha publicat l’informe “Participación española en la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI)” del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En aquest informe es recullen els principals indicadors de participació en 8 de les 11 convocatòries de la IMI que s’han obert durant el 7è Programa Marc.

Innovative Medicines Initiative (IMI) és una Joint Technology Initiative, promoguda per la Comissió Europea i l’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), que finança convocatòries competitives amb l’objectiu de desenvolupar noves metodologies i eines per accelerar el procés per a generar nous medicaments d’ús humà de manera més segura i eficaç.

Segons aquest informe, Espanya ocupa la vuitena posició com a país en retorn econòmic i ha rebut un 3,6% del pressupost total amb una subvenció de 25,7 milions d’euros. D'altra banda, les entitats espanyoles participen en 28 de les 46 activitats finançades sempre com a soci, menys en una ocasió en la qual lideren el projecte.

Dins d’aquest marc, l’IDIBAPS apareix com la 4a de les 10 entitats espanyoles amb més retorn econòmic del total de convocatòries de l’IMI i la que ha aconseguit participar en més activitats diferents, fins a un total de 5. Els projectes que ho fan possible són les següents:

1. DIRECT - Diabetes research on patient stratification (Jorge Ferrer).

2. AETIONOMY - Organising mechanistic knowledge about neurodegenerative diseases for theimprovement of drug development and therapy (José Luís Molinuevo/Lorena Rami).

3. PRECISESADS - Molecular reclassification to find clinically useful biomarkers for systemic autoimmune diseases (Ricard Cervera).

4. COMBACTE - Combatting Bacterial Resistance in Europe  (Antoni Torres).

5. PHARMA-COG - Prediction of cognitive properties of new drug candidates for neurodegenerative diseases in early clinical development (David Bartres).

Recentment, s’ha obert la primera convocatòria del Programa IMI-2 lligat a l’Horizon 2020. S’espera que les entitats espanyoles continuïn participant i per tant millorant els resultats que han obtingut fins el moment.

Referència de l'informe:

“Participación española en la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI). Resultados provisionales” CDTI, 2014.