III Jornada en Cures d'Infermeria del Clínic

La III edició d'aquesta Jornada, celebrada enguany l passat 10 de desembre sota el lema 'El pacient: el centre de les nostres cures' i organitzada per la Direcció d'Infermeria, tenia com a objectiu fer una reflexió sobre la implicació del malalt i la seva família en el procés de les cures, a més de donar conèixer els resultats dels projectes dels treballs de fí de màster finançats per l'hospital i presentar el pla d'innovació del centre.

El Dr. Raimon Belenes, el Dr. Josep M. Piqué i la Dra. A. Zabalegui van ser els encarregats d'encetar la jornada amb una presentació moderada per la directora d'Infermeria. A continuació, el Dr. Albert Jovell, Director General de la Fundació Josep Laporte, President del Foro Espanyol de Pacients i Director de la Universitat de Pacients, va pronunciar la conferència inaugural 'La representació del pacient en el sistema sanitari'.

III Jornada de Cuidados de Enfermería del ClínicLa segona part de la Jornada va consistir en una taula rodona sota el títol 'Protagonisme del malalt i de la seva família en la cura', moderada pel Sr. Emili Comas, Cap d'infermeria de l'ICGON, i que va comptar amb la participació de la Sra. Maria José Capell (Unitat Neonatal), Sra. Dolors Estrada (Hipertensió), Sra. Maria Eugènia Vivas (Cardiologia) i Sra Belén de Pedro (urgències atenció primària), que van posar en comú les seves experiències en programes d'educació per a la salut. Posteriorment, es van presentar els resum de cinc projectes finals del màster en una sessió de comunicacions orals moderada per la Sra. Montserrat Valverde, Cap d'infermeria de l'ICMHO. Els projectes presentats van ser:

  • 'Atenció integrada hospitalària en cures pal·liatives', per part del Sr. José L. Pérez.
  • 'La humanització de les cures, la clau de la satisfacció assistèncial', a càrrec de les Sres. Mercedes Fernández i Carmen Jurado i el Sr. Pedro Sanz.
  • 'La gestió d'esdeveniments adversos en la pràctica d'infermeria a l'Àrea Quirúrgica', presentat per el Sr. Josep Miranda i la Sra. Elena Salas.
  • 'Registres informatitzats en UCI i eficiència de l'equip assstèncial', a càrrec de la Sra. Cristina Bordanove i el Sr. Miguel A. Giménez.
La conferència de cloenda va anar a càrrec del Dr. Joan Bigorra, que va parlar de la innovació com a prioritat estratègica de l'Hospital Clínic i el paper dels professionals. Finalment, el Dr. Josep Brugada i la Sra. Maria JoséSantos van cloncloure la Jornada, que va gaudir de la presència de nombrosos assistents.