Clínic Barcelona

Nova píndola anticonceptiva no hormonal per a homes?

Recentment, s’ha provat en ratolins una píndola anticonceptiva masculina que té una eficàcia propera al 100% i permet recuperar la fertilitat després1