Recerca

Investigadors de l’IDIBAPS descriuen com l’envelliment agreuja les malalties del fetge

Investigadors de l’IDIBAPS han publicat una sèrie de tres estudis en els que descriuen l’impacte de l’envelliment en el fetge, tant en persones sanes com en el context de diferents malalties hepàtiques. Els estudis demostren que la prevalença, progressió i la resposta als tractaments no és igual en persones grans que en joves i que l’envelliment provoca un empitjorament més ràpid i una pitjor resposta a les diferents teràpies. A més, es descriu per primer cop que la signatura molecular de la malaltia hepàtica és diferent en pacients grans en comparació amb joves.

Els estudis els ha coordinat Jordi Gracia-Sancho, cap del grup Biologia Vascular Hepàtica de l’IDIBAPS i investigador del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD), i les primeres signants són Raquel Maeso-Díaz i Diana Hide, investigadores del mateix grup.

Les societats dels països desenvolupats s’estan envellint a causa de l’augment de l’esperança de vida. A l’actualitat, el 14% dels ciutadans europeus tenen més de 65 anys i s’espera que el 2030 aquest percentatge arribi al 23%. El ritme d’envelliment de la població representa un assumpte clau a nivell sanitari, amb el que és essencial entendre’n les bases moleculars per identificar possibles aproximacions per a intervencions terapèutiques.

L’envelliment està associat amb un declivi fisiològic en la major part dels òrgans, inclòs el fetge. Pel que fa al fetge, poc es coneix de la seva funció en condicions de vellesa. Estudis previs han descrit que hi ha una pèrdua de massa de l’òrgan, una disminució del reg sanguini i que hi ha una activació d’alguns dels subtipus cel·lulars, però no s’han analitzat els mecanismes moleculars que ho provoquen.

Entendre les diferències moleculars entre el fetge de persones joves i grans

En un estudi publicat a la revista Aging Cell, els investigadors han descrit el fetge – el sinusoid hepàtic, els diferents tipus cel·lulars i la microcirculació hepàtica – en models animals d’edat avançada en condicions de salut. A més, els canvis identificats s’han validat en mostres de fetges de persones joves i grans.

L’estudi demostra, per primera vegada, que els fetges de les rates velles sanes tenen una major resistència vascular, el que provoca una pitjor perfusió del fetge i un augment de la pressió portal. “Això està provocat per diversos canvis moleculars en les cèl·lules del sinusoide hepàtic, junt amb el deteriorament en la funció dels hepatòcits, el principal tipus de cèl·lules del fetge”, explica Jordi Gracia-Sancho, coordinador de l’estudi. “Aquestes troballes suggereixen que el fetge envellit és més vulnerable a danys crònics o aguts”, afegeix.

La influència de l’envelliment en les malalties del fetge

Dos estudis coordinats pel mateix grup han aprofundit en l’impacte de l’envelliment en dos malalties hepàtiques: la malaltia hepàtica crònica avançada, i en concret, la cirrosi, i el dany per d’isquèmia-reperfusió, és a dir el dany causat quan es disminueix i restableix el reg sanguini al fetge, habitual durant els procediments quirúrgics.

En el treball publicat a la revista Aging and Disease, els investigadors han aprofundit en les diferències entre fetges joves i vells en el context de la malaltia hepàtica crònica avançada, que afecta a 844 milions de persones a tot el món. En l’estudi van analitzar el fetge de rates joves i d’edat avançada amb cirrosi i van avaluar la signatura molecular de mostres de biòpsies de pacients joves i grans amb la malaltia.

Els resultats demostren que els animals d’edat avançada desenvolupen una forma molt més severa de malaltia hepàtica crònica avançada que els joves. “Tant la fibrosi hepàtica com la hipertensió portal són més greus en els animals d’edat avançada a causa de canvis profunds en els diferents tipus de cèl·lules del fetge”, explica Raquel Maeso-Díaz. El mateix succeeix quan es compara la cirrosi en persones joves i grans: la signatura molecular de la malaltia és diferent i el seu curs és molt més sever com més gran és el pacient.

D’altra banda, en un estudi publicat al Journal of Gerontology han avaluat l’efecte de l’envelliment en el dany per isquèmia-reperfusió al fetge. Han demostrat que l’endotel·li dels animals d’edat avançada és més vulnerable al dany que el dels joves. “L’ús d’estratègies preventives és imprescindible per evitar el dany al fetge en aquesta sub-població d’individus”, explica Diana Hide, primera signant de l’estudi.

La incidència de la malaltia hepàtica avançada augmenta de forma dràstica amb l’edat. Tot i això, molts dels estudis preclínics dirigits a entendre aquest problema s’han realitzat en animals joves, mentre que els estudis clínics amb fàrmacs inclouen pacients d’edat avançada”, explica Jordi Gracia-Sancho. “Aquests estudis posen de manifest que l’envelliment, en el context de les malalties del fetge, activa mecanismes moleculars addicionals o diferents als observats en individus joves. Considerant que l’edat de les persones amb malaltia hepàtica crònica va en augment, cal reconsiderar els models emprats per investigar aquestes malalties ja que així es probable que es puguin desenvolupar estratègies terapèutiques més eficaces”, conclou.

Referències dels estudis:

Effects of aging on liver microcirculatory function and sinusoidal phenotype. Maeso-Díaz R, Ortega-Ribera M, Fernández-Iglesias A, Hide D, Muñoz L, Hessheimer AJ, Vila S, Francés R, Fondevila C, Albillos A, Peralta C, Bosch J, Tacke F, Cogger VC, Gracia-Sancho J. Aging Cell. 2018 Dec;17(6):e12829. doi: 10.1111/acel.12829. Epub 2018 Sep 8.

Ischemia/reperfusion injury in the aged liver: The importance of the sinusoidal endothelium in developing therapeutic strategies for the elderly. Hide D, Warren A, Fernández-Iglesias A, Maeso-Díaz R, Peralta C, Le Couteur DG, Bosch J, Cogger VC, Gracia-Sancho J. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2019 Jan 14. doi: 10.1093/gerona/glz012

Aging Influences Hepatic Microvascular Biology and Liver Fibrosis in Advanced Chronic Liver Disease. Maeso-Díaz R, Ortega-Ribera M, Lafoz E, Lozano JJ, Baiges A, Francés R, Albillos A, Peralta C, García-Pagán JC, Bosch J, Cogger VC, Gracia-Sancho J. Aging and Disease. 2019. doi: 10.14336/AD.2019.0127