Recerca

Investigadors de l'IDIBAPS participen en l'elaboració de la nova Guia Internacional sobre la regulació de l'autofàgia

La revista Autophagy ha publicat la 4a edició d'un consens internacional sobre la interpretació, mecanismes i diversos aspectes multidisciplinaris de l'autofàgia.

L'autofàgia és una via catabòlica que contribueix a la renovació de la maquinària cel·lular a través de l'eliminació de diversos components cel·lulars, incloent des de proteïnes amb defectes en la seva conformació a orgànuls com els cossos lipídics. Gràcies al recanvi d'estructures danyades, l'autofàgia contribueix al control de qualitat de compartiments cel·lulars essencials per a la cèl·lula com el mitocondri en un procés denominat mitofàgia, en el qual els mitocondris no funcionals són degradats.

Donat el paper essencial de l'autofàgia en la regulació de múltiples funcions cel·lulars, la seva alteració, ja sigui per defecte o excés, pot jugar un paper clau en processos neurodegeneratius, malalties metabòliques, resposta immune o el desenvolupament del càncer. L'autofàgia és un procés multifuncional que implica diverses estructures cel·lulars, de les quals els lisosomes juguen un paper essencial, perquè la seva fusió amb autofagosomes carregats amb restes cel·lulars són digerits a l'interior per enzims hidrolítics.

Des del seu reconeixement en la dècada dels anys 60 del segle XX per Christian DeDuve qui va encunyar el terme “autofàgia” del grec (autos i phagein), l'interès sobre l'autofàgia ha crescut de manera exponencial en els últims anys, culminant en el 2016 quan Yoshinori Ohsumi va ser guardonat amb el Premi Nobel per la identificació en llevats dels gens responsables de la regulació de l'autofàgia.

En aquesta revisió publicada a Autophagy, hi han participat cinc investigadors de l'IDIBAPS: Carmen Garcia-Ruiz, Ana Moles i José C Fernandez-Checa, del grup de l'IDIBAPS-IIBB-CSIC Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i l'esteatohepatitis, que dirigeix Fernández-Checa; Anna Colell, del grup de l'IDIBAPS-IIBB-CSIC Neurobiologia, que dirigeix Ramón Trullàs, i Virginia Hernández-Gea, del grup de l’Hospital Clínic-IDIBAPS-CIBERehd-ERN Liver Regulació de la microcirculació hepàtica en la cirrosi i malalties vasculars hepàtiques, que dirigeix Juan Carlos García Pagan

Els investigadors han ​​​​​col·laborat en l'elaboració de les normes internacionals de l'autofàgia per les seves contribucions sobre la influència del colesterol en la mitofàgia i per tant en el control de qualitat del mitocondri, així com el paper de l’autofagia en la regulació de les cèl·lules hepàtiques estrellades, regulació de la cèl·lula endotelial sinusoïdal i l'impacte en malalties metabòliques, neurodegeneratives, hepatotoxicitat i en la fibrosi hepàtica.

Article de referència
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition). Daniel J. Klionsky, Amal Kamal Abdel-Aziz, Sara Abdelfatah, Mahmoud Abdellatif, Asghar Abdoli, Steffen Abel, et al. Autophagy 2021. doi.org/10.1080/15548627.2020.1797280