Investigadors d’IDIBAPS identifiquen una nova diana terapèutica en càncer de fetge

Investigadors de l’IDIBAPS han identificat el primer epi-driver en càncer de fetge, un tipus d’alteració epigenética en el gen IGF2 que fa que els tumors creixin. En l’estudi, publicat a la revista Gastroenterology, han trobat que aquesta alteració està present en un 15% dels tumors i que un anticós monoclonal la bloqueja de forma efectiva i frena la progressió del tumor en models animals. L’estudi l’ha coordinat el Dr. Josep M. Llovet, Professor ICREA, cap del grup IDIBAPS d’Investigació translacional en oncologia hepàtica i director del Liver Cancer Program a la Icahn School of Medicine at Mount Sinai (NewYork). Les primeres signants de l’estudi són Iris Martínez-Quetglas i Roser Pinyol, investigadores del mateix equip.

El càncer de fetge és la segona causa de mort per càncer arreu del món i té un incidència de 850.000 nous casos cada any. El carcinoma hepatocel·lular (HCC) és el tipus de càncer de fetge més freqüent i, tot i que s’han posat en marxa programes de vigilància per pacients amb alt risc de desenvolupar aquest tipus de tumor, la majoria d’ells encara es diagnostiquen en estadis avançats de la malaltia. En aquests casos les opcions de tractament són molt limitades i només un fàrmac, el sorafenib, ha demostrat la seva eficàcia. És per això que hi ha una gran necessitat de trobar noves dianes moleculars i tractaments per l’HCC.

El Dr. Josep M. Llovet explica que,  “fins ara no s’havia trobat cap epi-driver en càncer de fetge. Es tracta d’un oncogen que no té mutacions genètiques, sinó que té alteracions a nivell de l’epigenoma, és a dir, en allò que modifica l’expressió dels gens però sense alterar la cadena de DNA”. En l’estudi publicat a Gastroenterology els investigadors descriuen un mecanisme epigenètic que és el responsable de l’activació d’un receptor cel·lular en HCC, l’insulin-like growth factor (IGF2), amb mostres de 228 pacients. “En aquest cas concret, hem vist que aquest epi-driver té una metilació (la principal alteració epigenética) inferior a l’habitual, que està present en el 15% dels pacients amb HCC i que la seva sobreexpressió és molt elevada, 20 vegades superior a la de les cèl·lules sanes”, afegeix.

L’equip d’investigadors també ha demostrat, en models animals transgènics, que el gen fa créixer el tumor significativament i ha demostrat la capacitat d’un anticòs monoclonal dirigit contra aquest epi-driver per reduir la proliferació de les cèl·lules tumorals i frenar la progressió del càncer. Es tractaria, doncs, d’un potencial tractament per a a aquells pacients que presenten aquesta alteració. “En aquest estudi hem trobat un biomarcador capaç de reconèixer grups de pacients en càncer de fetge que es puguin beneficiar d’un tractament concret. Així, obrim una nova via cap a la medicina de precisió”, conclou el Dr. Llovet.

Referència de l’article:

IGF2 is Upregulated by Epigenetic Mechanisms in Hepatocellular Carcinomas and is an Actionable Oncogene Product in Experimental Models

Iris Martinez-Quetglas, Roser Pinyol, Daniel Dauch, Sara Torrecilla, Victoria Tovar, Agrin Moeini, Clara Alsinet, Anna Portela, Leonardo Rodriguez-Carunchio, Manel Solé, Amaia Lujambio, Augusto Villanueva, Swan Thung, Manel Esteller, Lars Zender, Josep M. Llovet

Gastroenterology. 2016 Sep 7. pii: S0016-5085(16)35026-0. doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.001