El Dr. Jordi Bruix encapçala la nova guia americana per al tractament del carcinoma hepatocel·lular

La revista Hepatology ha publicat recentment l’actualització de la guia de pràctica clínica pel carcinoma hepatocel·lular de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). La guia ofereix recomanacions en el diagnòstic, classificació i tractament de la malaltia basades en la literatura científica així com en l’experiència dels autors. Aquest influent document el signen conjuntament el Dr. Jordi Bruix, del Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic i cap de l’equip IDIBAPS Oncologia Hepàtica (BCLC), i el Dr. Morris Sherman, de la University of Toronto and University Health Network.

L’impacte del carcinoma hepatocel·lular està creixent. Es tracta d’una malaltia complexa que requereix la implicació de diferents disciplines mèdiques. El paper de l’hepatòleg és crucial en el seguiment del pacient i l’elecció d’un tractament més adequat en cada moment. La guia clínica publicada ofereix 22 recomanacions per a orientar les decisions d’aquests professionals.

Tot i això, la guia no tanca tots els interrogants. L’article subratlla que alguns camps mereixen especial atenció en l’àmbit de la recerca, des de la patologia molecular fins a la detecció, diagnòstic i tractament. La recidiva segueix essent un dels principals reptes en l’abordatge del tractament de pacients detectats en fases primerenques del càncer, mentre que en fases avançades les opcions terapèutiques són molt limitades. En qualsevol cas, aquest càncer ha passat de ser incurable a poder eradicar-se en molts casos si la detecció es fa precoçment.

El Dr. Jordi Bruix va liderar la versió anterior de la guia feta a 2005, així com nombrosos documents de referència com les guies de la World Gastroenterology Organization (2009) i les de l’European Association for the Study of the Liver (2001). També ha encapçalat la guia de pràctica clínica acceptada pel Sistema Nacional de Salud del Ministeri de Sanitat i que va ser avalada per l’Asociación Española para el Estudio del Hígado, La Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Trasplante Hepático, la Sociedad Española de Radiología i la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (2008). Aquesta activitat posa de manifest el lideratge i reconeixement local i internacional del grup Oncologia Hepàtica de l’IDIBAPS.