Jornada d'Estratègia i Innovació al CINTEC

El dimecres 7 de novembre es va celebrar a la sala d'actes Farreras Valentí de l'hospital la reunió del Comitè d'Innovació i Noves Tecnologies (CINTEC), en el que la Direcció d'Innovació, de la ma del Dr. Joan Bigorra, va informar als presents dels projectes i línies de treball que s'estan duent a terme en aquest àmbit. A més del Dr. Bigorra, a la jornada hi van participar el Director General Dr. Josep M. Piqué, que en va fer la introducció; el Dr. Giles WL Boland, Professor de  Radiologia de la Harvard Medical School i conferenciant convidat de la jornada, i les doctores Laura Sampietro-Colom, subdirectora d'Innovació i responsable d'AvaluacióTecnològica Sanitària, Elisenda Vendrell i Marta Ribeiro, que van mostrar als assistents un nou software d'optimització de la gestió de la innovació, el Clincubator.

En la seva intervenció, el Dr. Bigorra va exposar la feina que s'esta duent a terme en tres àmbits principals:  Desenvolupament de Projectes i Transferència, on va situar el focus en la recerca traslacional; Prospectiva Tecnològica i  Avaluació de la Innovació i Noves Tecnologies on, entre d'altres, va parlar de la innovació sostenible en una època de crisi i austeritat  i del projecte europeu FPVII ADHOPHTA, coordinat per la Dra. Laura Sampietro-Colom, sots-directora d’Innovació de l’Hospital Clínic;  i en l'àmbit de la Integració de Tecnologies i Eficiència Assistencial, on va comentar el projecte Integrate in Europe: gaining in-depth knowledge of integrated care approaches to chronic conditions, en el qual la Fundació Clínic (equip del Dr.  Albert Alonso) treballa conjuntament amb prestigiosos centres europeus en un projecte que es va iniciar el passat  mes de setembre de 2012 i que té una durada de 4 anys.

En l'apartat d'oportunitats, el Director d'Innovació va parlar de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, l'EIT, i de les seves comunitats associades, KIC (Knowledge and Innovation Communities), comunitats de coneixement i innovació transnacional amb  personalitat jurídica pròpia i capacitat financera i de gestió, que tenen com a objectiu principal potenciar i assolir una posició  de lideratge mundial a tota la cadena de la innovació (de l’educació a la generació de serveis i productes) L’ Hospital Clínic, juntament amb el Campus d’Excel·lència de la UB,  Biocat, IESE i Fundació La Caixa, forma part d'una candidatura europea de KIC en Salut liderada per l’Hospital Karolinska de Suecia i l’Imperial College del Reine Unit. Una altra  oportunitat que va esmentar el Dr. Bigorra és el Fòrum MIHealth, el Comitè Cientìfic Internacional del qual està presidit pel Dr. Josep Maria Piqué i compta amb representants de centres com el COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and  Healthcare IT Industry); l'European Observatory on Health Systems and Policies; el consorci sanitari integrat Kaiser Permanente (USA); l'hospital universitari Karolinska, amb el qual el Clínic té obertes diverses àrees de col·laboració, ampliables en un futur; el MIT (Massachusetts Institute of Technology); i l'Anderson Cancer Center de la Universitat de  Texas (USA).

Seguidament al Dr. Bigorra, el Prof. Giles WL Boland, Professor de Radiologia de la Facultat de Medicina de Harvard i  subdirector de Radiologia del Massachusetts General Hospital, va dictar la conferència Precision Imaging in the Era of  Personalized Medicine. El Dr. Boland va destacar la importància de l'atenció al pacient -el pacient és el primer- i l'evolució  d'aquesta atenció des de la medicina intuitiva de l'antiguitat, passant per la medicina actual basada en l'evidència, cap a  una futura medicina molt més precisa i personalitzada en base als genotipus i els fenotipus dels pacients. També va  aprofundir en la cadena de valor de la Radiologia (planificació, protocolització, procediment i informació) amb l'experiència de  pacient com a eix central, incidint en els avantatges que ofereixen els avenços tecnològics i les noves aplicacions. Per últim,  el Dr. Boland va parlar dels reptes que pot plantejar aquesta nova medicina personalitzada en quant a diagnòstic i eficàcia  dels tractaments.

Després de la conferència del Dr. Boland, la Dra. Laura Sampietro-Colom, la Dra Elisenda Vendrell i la Dra. Marta Ribeiro van presentar l'aplicació informàtica Clincubator, un nou software d'optimització de la gestió de la innovació que s'ha creat per cobrir les necessitats de l'Hospital Clínic en aquest àmbit.

La Jornada del CINTEC es va tancar amb el torn de discussió general de tots els presents.

El Dr. Giles WL Boland

El Dr Giles Boland és Professor de Radiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard i el vicedirector de  Radiologia del Massachusetts General Hospital. Les seves àrees d'especialització inclouen la pràctica, la gestió de fluxes de  treball, el lideratge, les tecnologies de la Informació (PACS, Teleradiologia, reconeixement de veu,  suport de decisions) i el desenvolupament de nous mercats. Ha escrit nombrosos articles especialitzats i ha realitzat prop de  60 presentacions en més de 15 països. També, és editor associat de la revista American College of Radiology i de Radiology i té una amplia experiència en la indústria en biomarcadors d'imatge en el desenvolupament de medicaments. Radiòleg actiu, els seus interessos se centren en les imatges abdominals.