Recerca

Josep Rodés, nou director de recerca i innovació del Clínic

El Dr. Josep Rodés Cabau ha estat escollit per la Junta facultativa de l’Hospital com a nou director de Recerca i Innovació del Clínic per als 4 anys vinents. Actualment, el Dr. Rodés forma part del Servei de Cardiologia (ICCV) de l'hospital.

La seva carrera de recerca s'ha centrat en la recerca clínica, particularment en estudis a nivell de l'intervencionisme cardíac.

La carrera professional del Dr. Rodés es va iniciar formant-se com a cardiòleg a l'Hospital Vall d'Hebron i després d'un fellowship en cardiologia intervencionista al Canada va treballar com adjunt de Cardiologia a l'hospital Vall d'Hebron durant 4 anys. En els últims 18 anys ha treballat al Quebec Heart & Lung Institute (Quebec, Canadà), que representa la institució de més volum d'activitat en cardiologia i cirurgia cardíaca del Canadà. Ha estat cap de la secció d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista d'aquesta institució en els darrers 10 anys i ha desenvolupat la seva tasca assistencial a nivell de l'intervencionisme cardíac, amb un focus molt important en el tractament de cardiopaties valvulars i estructurals en els darrers anys.

La seva carrera de recerca s'ha centrat en la recerca clínica, particularment en estudis a nivell de l'intervencionisme cardíac, amb una bona productivitat (més de 500 articles publicats fins al moment) i impacte (h-index: 95, h-index/5 years: 85; inclòs en la llista dels "most influential scientific minds" en els darrers 4 anys). També ha estat editor associat del Journal of the American College of Cardiology en els darrers 5 anys. Ja fa més de 10 anys, va crear una Unitat de Recerca de Cardiologia Intervencionista en la qual hi ha una subunitat dedicada a la coordinació d'assajos clínics (la majoria "investigator-initiated trials") i un altre subunitat dedicada als projectes d'innovació, amb molta activitat en els darrers anys en l'àmbit de la translació d'estudis preclínics a estudis en humans de nous dispositius pel tractament de cardiopaties valvulars-estructurals.

Les prioritats pels propers 4 anys del Dr. Rodés com a nou director de Director de Recerca i Innovació són els següents:

1) Potenciar una infraestructura de coordinació d'estudis clínics.

2) Consolidar una infraestructura sòlida per a la Innovació.

3) Assegurar la qualitat i quantitat de la producció científica .

4) Promoció dels investigadors junior.

Segons el Dr. Rodés “cal destacar que al Clínic, a diferència d'altres centres, l'activitat científica és present en més o menys grau en tots els serveis de la institució, fet que genera una productivitat científica excepcional”. “Per tant, formar part de l'equip de Direcció de Recerca i Innovació de l'hospital representa un repte de gran nivell per al qual es necessitarà una visió àmplia i projectes ambiciosos en un intent de mantenir i millorar el que ja és una realitat acadèmica i de recerca de molt alt nivell”, conclou.