“La clau d’aquest estudi és que ens permeti millorar la qualitat de vida del pacient i els seus cuidadors”