La depressió al segle XXI, tema de debat en el cicle de conferències Fòrum Salut Clínic

Què és la depressió, què pot originar-la, quins tractaments s'apliquen avui dia i com es pot prevenir, entre d'altres, van ser els punts principals tractats en la conferència 'La malaltia de la depressió al segle XXI' que va anar a càrrec del Dr. Cristóbal Gastó Ferrer, catedràtic de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de Barcelona i metge consultor de l'Institut Clínic de Neurologia, el dijous 18 de febrer.

Davant un públic molt nombrós, el Dr. Gastó va definir la depressió com un trastorn neuropsiquiàtric freqüent en la nostra societat i devastador en els seus efectes, que no s'ha de confondre però amb la tristesa o angoixa, ja que són estats molt diferents. De fet, en la nostra societat es considera sovint que una persona pateix una depressió quan en realitat està passant per un estat emocional de tristesa o angoixa, que són sentiments normals i que obeeixen al simple fet de viure en societat. D'una manera molt amena, el conferenciant va oferir una visió clara de què és la depressió com a malaltia, de les seves possibles causes, així com de les característiques clíniques que mostren les persones afectades en funció del seu gènere, la seva edat i la seva condició social.

El Dr. Cristóbal Gastó (dta.) i el Dr. Jordi Vilardell Un senyal difícil de captar però que és bàsica a l'hora de determinar si una persona pateix de depressió i poder fer un diagnòstic en aquest sentit, és l'anhedonisme que presenta la persona, és a dir, la pèrdua total i absoluta de la capacitat d'experimentar qualsevol plaer. Altres indicis comúns d'una depressió són, entre d'altres, un insomni sever i freqüent, un profund sentiment de tristesa, un cansament molt intents, una angoixa global i poca resistència a l'estrès.

El Dr. Gastó va parlar ampliament dels diferents tractaments que hi ha actualment a disposició dels professionals clínics, així com de la prevenció d'aquesta malaltia. El tractament clínic de la depressió permet a una gran majoria d'afectats aconseguir una millora evident en el seu estat: el 75% dels malalts hi responen positivament, tot i que, dissortadament, 15 de cada 100 pacients moren per suïcidi.

Després d'un torn molt participatiu de preguntes i respostes per part del públic assistent, es va anunciar la propera conferència del cicle Fòrum Salut Clínic: 'La incontinència urinària: un problema i una solució', que oferiran conjuntament la Dra. Montserrat Espuña i la Sra. Amèlia Pérez, de l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia.

Més informació: Fòrum Salut Clínic.