La Dra. Leticia Moreira rep el premi Ramon Margalef de la UB al millor article publicat en una revista científica

La Dra. Leticia Moreira,  especialista del Servei de Gastroenterologia de l’Hospital Clínic i investigadora de l’equip Oncologia gastrointestinal i pancreàtica de l’IDIBAPS liderat pel Dr. Antoni Castells, ha obtingut el Premi Ramon Margalef del Consell Social de la UB al millor article publicat en una revista reconeguda de l’àmbit de les Ciències Experimentals i de la Salut. Ha estat per una recerca centrada a identificar la síndrome de Lynch —la forma hereditària més freqüent de càncer de còlon i recte— en els pacients que pateixen aquesta malaltia i que es va publicar al Journal of the American Medical Association (JAMA). Aquesta possibilitat de detectar millor quan la malaltia té un origen hereditari permet fer una prevenció més eficaç en els familiars dels pacients. El mètode proposat a l’article s’ha aplicat a gairebé 2.000 pacients de càncer colorectal a l’Hospital Clínic, i com a resultat s’ha diagnosticat la síndrome a trenta-vuit famílies, les quals seguiran a partir d’ara els controls preventius necessaris.

La síndrome de Lynch, o càncer de còlon hereditari no polipòsic, explica entre l’1 i el 3 % del total de càncers de còlon i recte. En aquesta síndrome, el càncer es presenta en persones més joves del que és habitual i, per tant, un diagnòstic precoç és especialment important. Per cada cas de síndrome de Lynch detectat es poden identificar de mitjana dos o tres casos asimptomàtics en la família, els quals entrarien en un programa de seguiment que és més exhaustiu que el que s’utilitza en la població general. Al voltant del 80 % dels portadors de les mutacions desenvoluparan un càncer de còlon o recte, i la gran majoria ho faran abans dels setanta anys. A Espanya, es detecten uns 30.000 nous casos de càncer de còlon i recte a l’any. Fins a 900 d’aquests casos podrien ser deguts a la síndrome de Lynch.

L’estudi, publicat al JAMA en un article signat conjuntament amb el Dr. Francesc Balaguer, ha comparat l’efectivitat de les dues estratègies clíniques de referència que s’utilitzen en el càncer de còlon, conegudes com a criteris revisats de Bethesda i recomanacions de Jerusalem, amb l’aplicació en tots els pacients amb càncer de còlon i recte d’una prova en el si del tumor (immunohistoquímica o inestabilitat de microsatèl·lits) que permet identificar els pacients portadors de les mutacions relacionades amb la síndrome de Lynch.

Aquesta prova es va fer amb la mostra més gran emprada mai per a l’estudi d’aquesta síndrome, ja que es van ajuntar més de 10.000 casos en el context d’un consorci internacional coordinat pel Dr. Antoni Castells, director de l’Institut de Malalties Digestives i Metabòliques de l’Hospital Clínic (ICMDM) i investigador principal de l’estudi. Els actuals criteris revisats de Bethesda, que daten del 2004, no van servir per detectar el 12 % dels casos de síndrome Lynch. La recomanació de Jerusalem, consistent a fer les proves en el si del tumor a pacients menors de setanta anys, va ser insuficient en el 15 % dels casos. Tal com se sospitava, només la realització d’una prova al tumor en tots els casos de càncer de còlon i recte va permetre assolir una sensibilitat del 100 % per detectar els pacients portadors de les mutacions relacionades amb la síndrome de Lynch.

La Dra. Moreira actualment està fent un estada postdoctoral a la Universitat de Pennsilvània, a Filadèlfia (Estats Units). Està ampliant el seu àmbit de recerca a l’estudi del càncer d’estómac i pàncrees hereditari.

Informació via: UB

Referència de l’article:

Identification of Lynch Syndrome Among Patients With Colorectal Cancer

Leticia Moreira, MD; Francesc Balaguer, MD, PhD; Noralane Lindor, MD; Albert de la Chapelle, MD, PhD; Heather Hampel, MS; Lauri A. Aaltonen, MD, PhD; John L. Hopper, PhD; Loic Le Marchand, MD, PhD; Steven Gallinger, MD; Polly A. Newcomb, PhD, MPH; Robert Haile, PhD; Stephen N. Thibodeau, PhD; Shanaka Gunawardena, PhD; Mark A. Jenkins, PhD; Daniel D. Buchanan, PhD; John D. Potter, MD, PhD; John A. Baron, MD; Dennis J. Ahnen, MD; Victor Moreno, MD, PhD; Montserrat Andreu, MD, PhD; Maurizio Ponz de Leon, MD; Anil K. Rustgi, MD, PhD; Antoni Castells, MD, PhD ; for the EPICOLON Consortium

JAMA. 2012;308(15):1555-1565. doi:10.1001/jama.2012.13088.